Pramerica oddaje krew dla potrzebujących

Pramerica Życie we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zorganizowała akcję krwiodawstwa w siedzibie towarzystwa, zbierając w sumie niemal 12 litrów krwi. Do akcji włączyły się również sąsiadujące firmy.

W akcji krwiodawstwa wzięli udział nie tylko pracownicy firmy, Life Plannerzy® i współpracownicy z warszawskich oddziałów, ale także pracownicy firm sąsiadujących z towarzystwem: Skanska Property Poland, Skanska Residential Development Poland i Bank Zachodni WBK.

– Czasem jeden gest może uratować komuś życie, dlatego chętnie niesiemy pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Jest to spójne z misją naszej firmy. Cieszymy się, że do zorganizowanej przez nas akcji przyłączyły się sąsiadujące z nami firmy, bo dzięki nim będziemy mogli wspólnie pomóc jeszcze większej liczbie pacjentów w potrzebie – komentuje Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Pramerica Życie.

W akcji krwiodawstwa wzięło udział 46 osób, spośród których 26 dawców przeszło pozytywną kwalifikację i oddało w sumie 11,7 litrów krwi uzupełniając tym samym zasoby krwi w RCKiK.

Niskie zasoby krwi w okresie letnim spowodowane są zwiększoną liczbą wypadków komunikacyjnych. Nie sprzyjają też wahania temperatury i ciśnienia, które mogą wpływać na pogorszenie stanu zdrowia osób cierpiących na choroby serca, czy układu krążenia, a w razie zaostrzenia objawów pacjenci Ci mogą wymagać transfuzji. Dodatkowo wyjazdy dawców do krajów tropikalnych stanowią jedną z przyczyn wykluczenia podczas oddawania krwi. Z tych powodów ważne jest, aby jak najwięcej osób oddawało regularnie krew.

ŹRÓDŁOPramerica