Przewoźnik drogowy bez licencji, ale z ubezpieczeniem

Uszkodzenie lub kradzież przesyłki to szkody, z którymi powinien się liczyć każdy przewoźnik drogowy. Przed przykrymi zdarzeniami ciężko się uchronić, ale posiadając dobre ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej można zapewnić sobie rekompensatę finansową na pokrycie niezaplanowanych, często wysokich, wydatków. W towarzystwie ubezpieczeń Gothaer dostępne jest ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego dla firm zajmujących się przewozem towarów, które nie posiadają licencji transportowej.

– Wśród małych, rodzinnych firm przewozowych przyjęło się, że firma w pierwszej kolejności powinna zadbać o odpowiedni środek transportu oraz doświadczonego kierowcę, a ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego jest zbędnym wydatkiem. Ale, aby transport przebiegał spokojnie i bez zbędnego stresu, niezbędne jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego. Standardem rynkowym jest polisa dla przewoźników posiadających licencję transportową. Gothaer, w odpowiedzi na oczekiwania polskiego rynku przewoźników drogowych, rozszerzył ofertę ubezpieczeń transportowych o ubezpieczenie OC przewoźnika bez licencji – mówi Sławomir Deliś, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Transportowych w Gothaer TU S.A.

Gothaer kieruje ubezpieczenie do podmiotów nie posiadających licencji transportowej, świadczących usługi przewozowe samochodami  o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. W ramach umowy, przewoźnik otrzymuje szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do odpowiedzialności wynikającej z tytułu szkód polegających na ubytku, uszkodzeniu lub utracie przesyłki w przewozie drogowym. Takie szkody mogą nastąpić np. w wyniku rabunku, rozboju lub kradzieży. Ubezpieczenie obowiązuje w oparciu o przepisy prawa przewozowego, Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) lub, w przypadku przewozu krajowego (kabotażu) wykonywanego na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, aktów prawnych państwa wykonywania umowy przewozu.

Maksymalna suma ubezpieczenia, na jaką można zawrzeć ubezpieczenie, może wynieść nawet 250.000 EUR. Wysokość składki uzależniona jest od wielu czynników, m.in. rodzaju i wartości przewożonego mienia, ilości środków transportu oraz szkodowości.

Nasz produkt wyróżnia się szerokim zakresem ochrony i jest akceptowany przez spedytorów. Ubezpieczenie jest szczególnie korzystne cenowo dla firm z trzema i więcej samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. W ramach jednej polisy klient otrzymuje ubezpieczenie trzech ryzyk: OC przewoźnika w ruchu krajowym, OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym oraz OC przewoźnika w ruchu kabotażowym, podczas gdy standardem rynkowym są odrębne polisy na wymienione ryzyka. Już widzimy, że ubezpieczenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony klientów prowadzących działalność przewozową na terenie Unii Europejskiej, a w szczególności Niemiec – mówi Sławomir Deliś z Gothaer TU S.A.

Źródło: Gothaer