PZU od ORLENU kupuje Polski Gaz TUW

PZU SA nabędzie od ORLEN SA wszystkie udziały w Polskim Gazie Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Polskim Gazie Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie. Transakcja pozwoli wykorzystać doświadczenie i know-how największego polskiego ubezpieczyciela dla zapewnienia jak najlepszej ochrony pracowników i mienia największego polskiego koncernu multienergetycznego.

 Zakup PG TUW i PG TUW na Życie to kolejny istotny krok ku osiągnięciu naszych celów strategicznych, obejmujących m.in. wzrost przychodów z ubezpieczeń oraz aktywów pod zarządzaniem. Realizacja tej umowy pozwoli zwiększyć przypis składki Grupy PZU o 180 mln zł, a także wartość zarządzanych przez nas środków zgromadzonych przez uczestników PPE o ponad 190 mln zł. Oznacza to również zacieśnienie współpracy między największymi w Polsce i Europie Środkowej konglomeratami – energetycznym i finansowym. Jestem przekonana, że kooperacja Grupy PZU i Grupy ORLEN pozytywnie wpłynie na rozwój biznesu obu partnerów – mówi Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Warunkową umowę kupna sprzedaży obu towarzystw podpisano 4 września 2023 r. Jest to wypełnienie postanowień listu intencyjnego z 9 listopada 2022 r., w którym PZU zadeklarował chęć nabycia, a PKN Orlen zbycia 100 proc. udziałów Polskiego Gazu TUW, które jest także właścicielem Polskiego Gazu TUW na Życie. Transakcja obejmuje też trzyletnią umowę ramową, regulującą warunki współpracy obu stron, w tym realizację odnowień polis ubezpieczeniowych znajdujących się obecnie w portfelach PG TUW i PG TUW na Życie.

Małgorzata Sadurska, członek zarządu PZU SA, nadzorująca m.in. pion klienta korporacyjnego, podkreśla: – Konsekwentnie i z powodzeniem budujemy pozycję ubezpieczyciela pierwszego wyboru dla klientów korporacyjnych. Wykorzystamy naszą siłę kapitałową oraz ogromne doświadczenie i know-how lidera branży, by zapewnić Grupie ORLEN i jej pracownikom najlepszą dostępną na polskim rynku ochronę ubezpieczeniową, także poprzez kontynuację usług świadczonych obecnie przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Polski Gaz.

W najbliższych miesiącach planowane jest złożenie wniosku do UOKiK oraz KNF w sprawie wyrażenia niezbędnych zgód formalnych. Zakończenie procesu przejęcia Polski Gaz TUW przez PZU planowane jest na grudzień br.

ŹRÓDŁOPZU