PZU przedłuża sprzedaż dotowanych ubezpieczeń rolnych do 10 grudnia

Przyznany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysoki limit na dopłaty do składek pozwolił na przedłużenie sprzedaży dotowanych ubezpieczeń upraw do 10 grudnia, by wszyscy mogli skorzystać z oferty. Producenci rolni mogą ubezpieczyć uprawy ozime z dofinansowaniem wynoszącym aż 65% składki.

 Tegoroczny limit środków przeznaczonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dopłaty jest bardzo wysoki, naszym zdaniem zagwarantuje możliwość skorzystania z dopłat wszystkim zainteresowanym. W połączeniu z możliwością rozłożenia składki na raty bez żadnych dodatkowych opłat lub przesunięciem terminu płatności raty składki po żniwach, tworzy to komfortowe i elastyczne warunki finansowe dla producentów rolnych, chcących ubezpieczyć swoje uprawy w PZU – mówi Paweł Ochmański, dyrektor biura produktów detalicznych i MSP w PZU.

Klienci PZU mogą dopasować ubezpieczenie upraw do swoich potrzeb i wybrać ochronę przed pojedynczymi ryzykami lub skorzystać z pakietów chroniących kompleksowo. Dla roślin ozimych (zboża, rzepak) rekomendowany jest Pakiet Jesień. Obejmuje on ryzyko gradu, przymrozków wiosennych oraz ujemnych skutków przezimowania w trzech wariantach do wyboru: z limitem odpowiedzialności 10%, 17% lub 25%, który dotyczy szkód całkowitych powstałych przed 15 kwietnia 2022 roku. Ponadto dla upraw ozimych zbóż i rzepaku oferujemy Pakiet 5 ryzyk, chroniący przed huraganem, deszczem nawalnym, uderzeniem pioruna, obsunięciem się ziemi i lawiną oraz ubezpieczenie przed suszą i ogniem.

 Nasza oferta jesienna skierowana jest również do producentów owoców, dla których przygotowaliśmy ubezpieczenie owoców od ryzyka przymrozków wiosennych, ubezpieczenie nasadzeń drzew i krzewów owocowych od ryzyka ujemnych skutków przezimowania oraz Pakiet 5 ryzyk – dodaje Paweł Ochmański.

Na specjalne zniżki przy zawieraniu ochrony z Pakietem Jesień mogą liczyć rolnicy posiadający w PZU ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. W tym roku PZU przygotował też atrakcyjną ofertę na ubezpieczenie rzepaku ozimego dla odmian zalecanych przez COBOR (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin).

PZU jest liderem na rynku ubezpieczeń rolnych – co roku ubezpiecza ok. 2 mln hektarów upraw w całej Polsce. Dodatkowo oferujemy klientom szeroki wachlarz polis AGRO. Oprócz obowiązkowych OC rolników i budynków w gospodarstwach rolnych oraz dobrowolnych ubezpieczeń, proponujemy ochronę nakładów poniesionych na założenie plantacji, mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, zwierząt, a także NNW rolników i współmałżonków oraz ubezpieczenia komunikacyjne.

ŹRÓDŁOPZU