PZU rozpoczyna jesienną kampanię zawierania dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych

Jesienna oferta ubezpieczeń dotowanych przygotowana przez PZU jest bardzo atrakcyjna dla producentów rolnych. Dopłaty do składek z budżetu państwa dla wszystkich upraw wynoszą do 65%.

Producenci rolni sami zdecydują od czego chcą ubezpieczyć uprawy ozime. Mogą wybrać pojedyncze ryzyka lub całe pakiety. Dla upraw ozimych (zboża, rzepak) rekomendowany jest pakiet jesień, obejmujący ryzyko gradu, przymrozków wiosennych oraz ujemnych skutków przezimowania. Ryzyko ujemnych skutków przezimowania, dotyczy szkód całkowitych powstałych przed 15 kwietnia. W tym wypadku ubezpieczyciel oferuje odpowiedzialność w czterech wariantach limitu: 10%, 17%, 25% oraz wprowadzonym pierwszy raz do oferty nowym limitem 35%.

Ponadto dla upraw ozimych zbóż i rzepaku dostępny jest pakiet 5 ryzyk (huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina) oraz możliwość rozszerzenia ochrony o ryzyko powodzi i suszy. W ramach oferty niedotowanej producenci rolni mogą chronić swoje uprawy również przed ryzykiem ognia.

W tym sezonie PZU przygotował nowości dla klientów:

  • zniesiony został udział własny w szkodzie w ubezpieczeniach dotowanych z dopłatą do składki z budżetu państwa;
  • obniżono minimalnej obsady roślin dla żyta ozimego i jęczmienia ozimego przyjmowanych do ubezpieczenia w zakresie ryzyka ujemnych skutków przezimowania;
  • wprowadzono nowy limit 35% odpowiedzialności własnej dla ryzyka przezimowania zbóż i rzepaku dla szkód całkowitych powstałych przed 15 kwietnia 2024 r.

– Przygotowaliśmy  atrakcyjne zniżki na ubezpieczenie odmian rzepaku ozimego z listy 34 gatunków zalecanych przez COBOR (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin) – mówi Paweł Ochmański, dyrektor Biura Produktów Detalicznych i MSP w PZU.

Klienci PZU, którzy posiadają ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego w PZU , mają dostęp do promocyjnej stawki w zakresie pakietu jesień i ryzyka gradu przy ubezpieczaniu upraw zbóż ozimych.

Oferta jesienna skierowana jest również do producentów owoców i truskawek. PZU przygotował ofertę ochrony owoców od ryzyka przymrozków wiosennych i pakietu 5 ryzyk (huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina). Wprowadzono też możliwość ubezpieczenia owoców od ryzyka gradu. Natomiast dla nasadzeń drzew i krzewów owocowych będzie oferowane ubezpieczenie od ryzyka ujemnych skutków przezimowania, pakietu 5 ryzyk i suszy.

Zaletą ubezpieczeń agro w PZU jest elastyczna forma płatności – bez żadnych dodatkowych kosztów klienci mogą rozłożyć składki na raty.

PZU jako lider na rynku ubezpieczeń posiada pełen wachlarz ubezpieczeń dla producentów rolnych. Oprócz obowiązkowych ubezpieczeń OC rolników i budynków w gospodarstwach, PZU oferuje również ubezpieczenia nakładów poniesionych na założenie plantacji, ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, ubezpieczenie zwierząt, a także ubezpieczenie NNW rolników i ich współmałżonków oraz polisy komunikacyjne.

ŹRÓDŁOPZU