PZU Życie z nową propozycją ochrony dla klientów ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych

Ruszyła sprzedaż kolejnego ubezpieczenia dodatkowego dla obecnych i nowych klientów ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych w PZU Życie. Nowy dodatek zapewni wypłatę świadczenia za leczenie szpitalne zawału serca, udaru mózgu lub nowotworu złośliwego, które trwało co najmniej trzy dni. Pieniądze będą wypłacane za każdy dzień leczenia szpitalnego (maksymalnie za 90 dni w okresie od dnia początku ochrony do rocznicy polisy, a także w każdym okresie pomiędzy rocznicami polisy).

 Ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego zawału serca, udaru mózgu lub nowotworu złośliwego to pomoc w trudnych chwilach. Dzięki pieniądzom z ubezpieczenia łatwiej będzie pokryć wydatki związane z opieką, zakupem leków, a także np. wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego – mówi Sylwia Fijałkowska, dyrektor biura rozwoju produktów w PZU Życie.

Ubezpieczenia indywidualnie kontynuowane są przeznaczone dla klientów PZU Życie, którzy chcą korzystać z ochrony ubezpieczeniowej po zakończeniu ubezpieczenia grupowego. Zapewniają wypłatę świadczenia m.in. w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci członka rodziny oraz w razie śmierci ubezpieczonego, a dzięki szerokiej ofercie dodatków mogą również zapewnić wsparcie np. w razie nieszczęśliwego wypadku i ciężkich chorób. Nowy dodatek uzupełnił ofertę, dając jeszcze więcej możliwości ochrony życia i zdrowia. Teraz, dobierając różne ubezpieczenia dodatkowe, w razie zachorowania na nowotwór złośliwy, zawał serca albo udar mózgu klient otrzyma wypłatę zarówno z tytułu zdiagnozowania tych chorób, jak i ich leczenia szpitalnego.

ŹRÓDŁOPZU