UNIQA przypomina klientom o ochronie podczas anomalii pogodowych

– W lipcu przez południe Polski przeszły intensywne deszcze i burze.

– UNIQA skontaktowała się z klientami zamieszkującymi tereny dotknięte przez pogodowe anomalia.

– Prawie co 10-ty ubezpieczony mógł potrzebować wsparcia ubezpieczyciela.

Zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej sezon burzowy w Polsce osiąga kulminację w okresie letnim, od czerwca do sierpnia. Często towarzyszą mu intensywne opady deszczu, które mogą doprowadzić do lokalnych podtopień. W tym roku takie zjawiska o natężonej sile odnotowano w południowej części Polski. UNIQA przez cały lipiec kontaktowała się ze swoimi klientami łącznie z dziewięciu gmin na południu Polski, gdzie zidentyfikowała zagrożenia wynikające z intensywnych zdarzeń pogodowych.

– Kontaktujemy się z naszymi klientami zamieszkującymi gminy, na terenie których występują intensywne zjawiska atmosferyczne, takie jak burze, silne wiatry czy deszcze. W ten sposób przypominamy, że ochrona ubezpieczeniowa to nie tylko wypłata świadczenia za zniszczone mienie, ale też cały pakiet ochronny, dzięki któremu możemy wesprzeć klientów także w momencie wystąpienia szkody tu i teraz, np. poprzez zorganizowanie tymczasowego pobytu w innej lokalizacji lub szybką naprawę w miejscu zdarzenia. To są często stresujące sytuacje, w których nie pamiętamy, jaki dokładnie mamy zakres ochrony ubezpieczeniowej. Mówimy o tym dlatego, bo chcemy pokazywać, jak działają ubezpieczenia – wyjaśnia Maciej Czyż, dyrektor zarządzający Pionu Wsparcia Klienta w UNIQA.

Według danych na koniec lipca br. szkoda mogła wystąpić u prawie co dziesiątego ubezpieczonego na terenach, na których UNIQA zidentyfikowała intensywne opady i burze. Liczba może jeszcze się zmienić, bo tam, gdzie firma nie mogła się skontaktować bezpośrednio, wysłała przypomnienie o dostępnych ścieżkach zgłaszania szkód.

W UNIQA klient może dostosować zakres ochrony ubezpieczeniowej do swoich potrzeb. W ramach podstawowej oferty ubezpieczony otrzymuje ochronę od 17 zdarzeń losowych z możliwością doboru dodatkowych ryzyk, np. ryzyka powodzi. Drugi dostępny wariant “All Risk” jest najszerszą dostępną ofertą oraz zwiera najwyższe limity odpowiedzialności. W “All Risk” klient ma również ochronę do sumy ubezpieczenia od zdarzeń, jakimi są przepięcia, rażące niedbalstwo (bez katalogu zdarzeń) oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta. W tej opcji przy domu jednorodzinnym ochroną od zdarzeń losowych objęte są również meble ogrodowe.

ŹRÓDŁOUNIQA Polska