UNIQA w Polsce po raz pierwszy z 1 mld euro w przypisie za 2023 rok

  • UNIQA w Polsce osiągnęła w 2023 roku rekordowy przypis składki na poziomie 4,63 mld zł, co oznacza wzrost o 10,8 proc. rok do roku. Ubezpieczyciel przekroczył tym samym próg 1 mld euro, który w przypisie całej Grupy UNIQA stanowi ok. 15 proc.
  • W tym okresie firma zwiększyła dwukrotnie rentowność, wypracowując zysk brutto na poziomie 350 mln zł.
  • Przypis Grupy UNIQA w 2023 roku wyniósł blisko 7,2 mld euro i był wyższy o 9,7 proc. rok do roku Zysk brutto w całej Grupie wzrósł o 57 proc., przekraczając 426 mln euro.
  • W 2023 roku UNIQA w Polsce osiągnęła rekordowe wyniki finansowe, które po 3 kwartałach potwierdziły najwyższą na rynku rentowność w ubezpieczeniach majątkowych (najniższy wskaźnik CoR netto) i dynamikę wzrostu szybszą niż rynek. Od momentu przejęcia AXA przez UNIQA, czyli od 2021 roku, firma odnotowuje wysoką dynamikę zarówno wzrostu przychodów, jak i wzrostu rentowności. W 2023 roku po raz pierwszy przekroczyła 1 mld euro w przypisie, wypracowując w tym czasie ponad 350 mln zł zysku brutto wg standardu IFRS17.

 W ostatnich trzech latach bardzo mocno koncentrowaliśmy się na fuzji i ułożeniu wewnętrznych procesów w sposób, który pozwoli nam skutecznie działać w długim terminie. Zbudowaliśmy bardzo profesjonalne zespoły menedżerów i ekspertów i efektywny model  biznesowy. Wszystkie spółki UNIQA w Polsce czynią nas uniwersalnym graczem na rynku. To pomaga zachowywać stabilność prowadzonego biznesu, a wdrożony w 2023 roku model agile daje nam też elastyczność działania. Teraz wchodzimy w nową perspektywę biznesową, ze strategią na kolejne trzy lata, i jest to w pewnym sensie dla nas przełomowy moment. Będąc już poukładaną wewnątrz organizacją, możemy jeszcze więcej uwagi poświęcić na zewnętrzne otoczenie, w tym naszych klientówi ich satysfakcję– wyjaśnia Marcin Nedwidek, prezes zarządu UNIQA w Polsce.

W 2023 roku UNIQA odnotowała wzrost poziomu satysfakcji klientów do 4,56 w 5-stopniowej skali, a także wzrost rozpoznawalności marki do 67% (w 2021 roku było to 34%). Firma wzmacniała swoją ofertę produktową, wdrożyła m.in. wyższe sumy ubezpieczenia i szerszy zakres w polisach turystycznych; nowe ubezpieczenie minicasco w ubezpieczeniach komunikacyjnych; nowe cegiełki w ubezpieczeniach grupowych; a także przemodelowała ofertę ubezpieczeniową mienia klienta korporacyjnego.

UNIQA rozwija się także technologicznie. W 2023 roku w firmie działały 24 zautomatyzowane procesy biznesowe. Roboty przeprocesowały prawie 2 mln transakcji w czasie ponad 12 tys. godzin, co przyspieszyło pracę o 76 proc. Firma inwestuje także w sztuczną inteligencję. Przez ostatnie dwa lata pracowała nad technologią AI w likwidacji szkód życiowych w zakresie uszczerbku na zdrowiu. Wdrożone na początku 2024 roku rozwiązanie z Minte.ai jest najbardziej zaawansowaną w tym zakresie technologią, która umożliwia odczytanie i analizę całej dokumentacji medycznej dostarczonej przez klienta. W kolejnym etapie oprogramowanie zostanie rozszerzone o obsługę roszczeń z tytułu umów dodatkowych, w tym leczenia szpitalnego, operacji chirurgicznych i poważnych zachorowań, Firma zapowiedziała także kolejne inwestycje w sztuczną inteligencję.

Solidne wyniki Grupy UNIQA

Grupa UNIQA ogłosiła wstępne wyniki finansowe za 2023 rok. Składka przypisana brutto wzrosła o 9,7 proc, do poziomu prawie 7,2 mld euro, a zysk brutto przekroczył 426 mln euro i był większy o 57 proc. rdr.

–  W ubiegłym roku 2023 dokonaliśmy znacznych wypłat z tytułu szkód pogodowych, głównie z powodu burz w lipcu i sierpniu. Mierzyliśmy się także z innymi  poważnymi roszczeniami. Niemniej, rok 2023 był kolejnym udanym rokiem finansowym: po raz kolejny mogliśmy zauważalnie wzrosnąć jako Grupa i jeszcze bardziej zwiększyć nasze zyski. Nasze spółki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej rozwijają się szczególnie dobrze i znacząco przyczyniają się do wzrostu naszej rentowności – Andreas Brandstetter, prezes zarządu UNIQA Insurance Group.

Zgodnie z zapowiedziami, Grupa UNIQA w 2024 roku będzie koncentrować się na dalszym doskonaleniu podstawowej działalności ubezpieczeniowej na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Silny wzrost oczekiwany jest w segmencie ubezpieczeń majątkowych i zdrowotnych.

ŹRÓDŁOUNIQA Polska