UNIQA wprowadza dwuletnie umowy dla fabrycznie nowych pojazdów

– W ramach oferty ubezpieczeń komunikacyjnych UNIQA umożliwia zawarcie umowy na 24 miesiące dla fabrycznie nowych pojazdów.

– Ubezpieczenie autocasco w ramach umowy dwuletniej zawiera Gwarantowaną Sumę Ubezpieczenia plus na wartość fakturową.

– Jeżeli klientowi przydarzy się szkoda w pierwszym roku trwania takiej umowy, to ubezpieczyciel nie wykona rekalkulacji składki z tego tytułu na kolejny rok.

Umowy dwuletnie z Gwarantowaną Sumą Ubezpieczenia plus (GSU+) w autocasco są proponowane dla fabrycznie nowych pojazdów. Oznacza to, że w umowie ubezpieczenia pojazd zachowa swoją wartość fabryczną na drugi rok jego eksploatacji. W odróżnieniu od powszechnie występujących na rynku klauzul stałej sumy ubezpieczenia, GSU+ gwarantuje, że w przypadku wzrostu wartości pojazdu w czasie, UNIQA będzie mogła wypłacić nawet 110% sumy ubezpieczenia z polisy. To pierwsze i na obecną chwilę jedyne tego typu rozwiązanie na rynku w Polsce.

– Nasza propozycja odpowiada na obawy tych, którzy martwią się zmianą wartości swojego nowego pojazdu w pierwszym okresie użytkowania czy też w wyniku jakiegoś przykrego zdarzenia drogowego. Niezależnie od tego, co się wydarzy, gwarantujemy te same warunki ubezpieczenia w drugim roku ochrony. Jeśli natomiast klient uzna, że chce wypowiedzieć umowę na koniec pierwszego roku, zachowa do tego pełne prawo – wyjaśnia Jacek Rink, dyrektor Działu Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych w UNIQA.

Z uwagi na wymogi ustawowe, z technicznego punktu widzenia dwuletnia oferta UNIQA składa się z dwóch umów 12-miesięcznych w ramach jednego druku polisowego. Składka za dwa lata trwania ochrony ubezpieczeniowej jest z góry znana na etapie składania wniosku o zawarcie umowy. Klient może ją opłacić w dwóch ratach rocznych lub czterech ratach półrocznych. Po zakończeniu umowy dwuletniej kolejne wznowienia ubezpieczyciel oferuje w cyklu rocznym.

Zarówno w zakresie umowy OC, jak i ubezpieczeń dobrowolnych, klient zachowuje możliwość wypowiedzenia umowy na koniec pierwszego roku. W takich przypadkach przy składaniu wypowiedzenia obowiązują te same terminy, co w przypadku polis rocznych. Jeżeli klient sprzeda pojazd w pierwszym roku trwania umowy dwuletniej, to umowa rozwiąże się wraz z jego końcem, a umowa na drugi rok trwania nie przejdzie na nowego nabywcę. Jeżeli zaś dojdzie do rozwiązania umowy dwuletniej w trakcie trwania pierwszego roku umowy w wyniku np. wypowiedzenia nabywcy czy wyrejestrowania pojazdu, to umowa na drugi rok automatycznie również się rozwiąże.

Wszystkie zmiany na umowie dwuletniej, które zostaną wprowadzone w pierwszym roku trwania umowy (np. zmiana zakresu ochrony, aktualizacja danych pojazdu/klienta), automatycznie przeniosą się także na drugi rok umowy.

ŹRÓDŁOUNIQA Polska