UNIQA wspiera firmy w prewencji pożarowej

  • UNIQA promuje dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wśród klientów
  • Klienci otrzymają przewodnik prewencyjny w formie e-booka
  • Przewodnik skierowany jest do każdej firmy i będzie dystrybuowany przy zawieraniu polis ubezpieczenia majątkowego

UNIQA stworzyła dla klientów korporacyjnych przewodnik prewencyjny, w którym opisuje ważne i dobre praktyki w zakresie zwiększania bezpieczeństwa pożarowego w przedsiębiorstwach. Przewodnik podzielony jest na 16 rozdziałów i poświęcony jest różnorodnym zagadnieniom. Ubezpieczyciel dobrał tematy w oparciu o wiedzę i doświadczenia inżynierów UNIQA z Zespołu Technicznej Oceny Ryzyka. To osoby, które zazwyczaj w pierwszej linii identyfikują największą liczbę problemów w czasie audytów i konsultacji w zakładach firm.

– Początkowo chcieliśmy dostarczyć informacje o działaniach prewencyjnych tym klientom, do których nie dociera fizycznie nasz inżynier. W praktyce jednak materiał przyda się każdej firmie, niezależnie od jej wielkości – mówi Izabela Król, dyrektora Departamentu Klienta Korporacyjnego i Współpracy z Partnerami w UNIQA.

Przewodnik prewencyjny dostępny jest w formie e-booka i będzie systematycznie dystrybuowany przy zawieraniu polis ubezpieczenia majątkowego, również wśród partnerów biznesowych UNIQA.

– Zebranie i usystematyzowanie tej wiedzy to było naprawdę niewiarygodnie przedsięwzięcie. Z kolei ubranie technicznej wiedzy w piękną szatę graficzną ma na celu zwiększenie skuteczności w dotarciu z treścią do naszych klientów – dodaje Izabela Król.

Przykłady poruszanych zagadnień w przewodniku to między innymi:

  • jak prowadzić kontrole wewnętrzne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
  • jak prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym,
  • jak utrzymać i konserwować systemy sygnalizacji pożarowej,
  • jak konserwować ściany i dachy z izolacjami palnymi,
  • jak zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed wybuchem w następstwie pożaru lub wybuchu,
  • jak zapewnić wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

ŹRÓDŁOUNIQA Polska