Z Bon Voyage bezpieczny wyjazd na ferie

Coraz więcej Polaków z powodu kapryśnej aury planuje spędzić ferie nie w Polsce, ale w austriackich czy włoskich Alpach, gdzie mają gwarancję śniegu. Zanim wybierzemy się w taką podróż warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich.

18 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe. Na początek w pięciu województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, świętokrzyskim i małopolskim. Kapryśna aura sprawia, że coraz więcej Polaków myśli o zimowym odpoczynku za granicą. Śnieg może uda się znaleźć w polskich górach, ale miłośnicy białego sportu, aby mieć gwarancję dobrej zabawy muszą pofatygować się dalej, w wyższe góry, gdzie występują naturalne lodowce. – Zainteresowanie ubezpieczeniami kosztów leczenia zagranicą stale rośnie, co ma związek ze zmianą stylu życia Polaków. Obserwujemy stały, duży wzrost sprzedaży ubezpieczenia Bon Voyage – mówi Katarzyna Rudzka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Aby jeszcze bardziej uprzyjemnić zimowy wypoczynek InterRisk, jeden z liderów rynku ubezpieczeń w Polsce, przygotował dwie specjalne oferty ubezpieczenia turystycznego. Adresatami pierwszej oferty są osoby wyjeżdżające za granicę, które amatorsko lub wyczynowo będą uprawiać narciarstwo lub snowboarding. Druga oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży (tj. osób w wieku nawet do 25 lat jeśli kontynuują naukę) wybierających się za granicę na zimowe ferie. Do końca marca InterRisk udziela w ramach w/w promocji 40% zniżki w ubezpieczeniu Bon Voyage.

W promocji dla narciarzy i snowboardzistów ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt narciarski i snowboardowy, np. narty wraz z osprzętem i butami narciarskimi, kijki narciarskie, deskę/i snowboardową/e wraz z osprzętem i butami snowboardowymi, kaski ochronne. Ubezpieczenie w promocji obejmuje również następstwa zderzenia się ubezpieczonego narciarza lub snowboardzisty z innymi osobami, pojazdami, zwierzętami lub przedmiotami oraz o następstwa wywrócenia się podczas uprawiania w/w sportów, w postaci urazów potwierdzonych dokumentacją medyczną.

Polacy wyjeżdżający zagranicę, ubezpieczeni w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mogą korzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Trzeba jednak pamiętać, że karta ta chroni tylko w takim zakresie, w jakim działa publiczny system ochrony zdrowia kraju miejsca pobytu, i np. nie pokrywa kosztów transportu lub kosztów ratownictwa. Taką ochronę zapewniają dobrowolne ubezpieczenia. Pakiet Bon Voyage obejmuje dwa podstawowe ubezpieczenia: kosztów leczenia i pomocy w podróży (assistance). W/w zakres można rozszerzyć o ubezpieczenia: kosztów ratownictwa i poszukiwania, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego, opóźnienia lotu, odpowiedzialności cywilnej. Warto mieć pakiet Bon Voyage planując wyjazd zagranicę ze względu na:

  • wysokie sumy ubezpieczenia – nawet 120 tys. euro dla kosztów leczenia i OC w życiu prywatnym;
  • możliwość rozszerzenia zakresu o następstwa choroby przewlekłej, zawału serca i udaru mózgu;
  • specjalne zniżki dla dzieci oraz osób w wieku do 18 lat lub do 25 lat, jeżeli kontynuują naukę w szkole lub uczelni.

InterRisk to jeden z wiodących polskich ubezpieczycieli obecnych na rynku od ponad 20 lat. Oferuje szeroką gamę ubezpieczeń: komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, zdrowotnych i finansowych. Dzięki uniwersalnej ofercie klientami InterRisk są zarówno osoby fizyczne, jak i małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa. Co roku Spółka ubezpiecza milion polskich uczniów i studentów. W zakresie ofert dla firm – InterRisk jest rynkowym liderem w udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych.

źródło: InterRisk