Znamy zwycięzców 14. edycji konkursu „Artystyczna Podróż Hestii”

Już po raz 14. jury konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” nagrodziło najlepsze prace konkursowe studentów szkół artystycznych w Polsce. Krzysztof Maniak z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zdobył nagrodę główną – miesięczne stypendium artystyczne w Nowym Jorku. Nagroda specjalna – artystyczny wyjazd do Walencji – przypadła Katarzynie Kimak z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Program od czternastu lat funduje Grupa ERGO Hestia.

Dla jury spotkanie z artystami było niesamowitą przygodą. Nasz wybór choć jednoznaczny był poprzedzony długą i głęboką dyskusją. Wszystkie zaprezentowane prace były ważne i poruszające – podsumowała tegoroczny konkurs Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii.

ERGO Hestia od 14 lat nagradza najbardziej obiecujących, młodych, polskich artystów, wysyłając ich w podróż artystyczną.

Artystyczna Podróż Hestii to przedsięwzięcie szczególne. Już czternasty raz spotykamy się z najbardziej utalentowanymi w Polsce młodymi artystami, którzy aspirują do grona najlepszych na polskim – i mamy nadzieję, już niedługo – światowym rynku sztuki – mówił otwierając wernisaż Piotr Śliwicki, Prezes Grupy ERGO Hestia – pomysłodawca konkursu. To świetny moment, żeby w roli mecenasa podpowiedzieć, wesprzeć i pomóc w drodze, która być może będzie drogą ku globalnym największym galeriom. Z radością wysyłamy dwójkę najlepszych do Nowego Jorku i Walencji. Z przyjemnością patrzymy na artystę, który korzysta z niemal nieograniczonej swobody, tworząc w ramach nagrody specjalnej Raport Roczny Grupy ERGO Hestia – dodał Piotr Śliwicki.

Werdykt został ogłoszony 11. maja w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie podczas wernisażu wystawy finalistów XVI edycji Artystycznej Podróży Hestii. Wystawę prac dwadzieściorga jeden finalistów wyłonionych spośród 378 zgłoszeń można oglądać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do 23 maja 2015 r. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Artystyczna Podróż Hestii” to całoroczny program promocji polskiej młodej sztuki i edukacji artystycznej angażujący nie tylko przedstawicieli świata sztuki, ale również środowiska biznesowe. Filarem programu jest konkurs adresowany do studentów III, IV i V roku kierunków artystycznych wyższych uczelni w całej Polsce. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju artystycznego młodych twórców.

Laureat Pierwszej Nagrody – Krzysztof Maniak, student Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – pojedzie do Nowego Jorku, z pobytu przygotuje fotorelację. Został nagrodzony za cykl fotografii cyfrowych. W uzasadnieniu członkowie Jury napisali: nagrodę przyznajemy za konsekwentną i oryginalną postawę twórczą, za świadome korzystanie z najlepszych wzorców sztuki awangardowej XX wieku, wpisanej w najbardziej egzotyczny i niezdobyty dla niej obszar, jakim jest polska wieś. Nagradzamy artystę, który, mimo młodego wieku, wypracował własny, odrębny język wypowiedzi artystycznej: wyciszony, skromny, a jednocześnie wywrotowy. Jego subtelne akcje bez publiczności, fotografie i filmy wskazują na jedną z możliwych i ekscytujących dróg rozwoju dla polskiej sztuki współczesnej, jaką jest praca na wsi, blisko lokalnej społeczności i wobec natury.

Laureatka Drugiej Nagrody oraz Nagrody Specjalnej – Katarzyna Kimak z Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – spędzi artystyczny miesiąc w Walencji, otrzyma również komercyjne zlecenie na realizację sprawozdania rocznego z działalności Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia. Katarzynę Kimek nagrodzono za projekcję zatytułowaną „25. kadЯ” – „pracę, która pokazuje ambiwalencję uczuć ofiar i świadków przemocy, odczuwając konieczność dokonania jednoznacznych wyborów moralnych, podczas gdy otaczająca ich rzeczywistość z trudem poddaje się rozpoznaniu. Nie ma jasnego podziału na przyjaciół i wrogów a każda informacja może okazać się sprytnie zmanipulowaną informacją”.

Rezydencja artystyczna jest w pełni finansowana przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii, powołaną przez ERGO Hestię. Organizator zapewnia także artystom opiekunów na miejscu, którzy pomagają wypełnić harmonogram i zorganizować istotne dla rozwoju twórcy spotkania. W ramach nagrody organizowana jest również indywidualna wystawa premierowych prac laureata, powstałych po powrocie z rezydencji.

Po raz pierwszy w historii konkursu przyznana została Nagroda Publiczności. Głosami publiczności „Weekendu z młodą sztuką”, organizowanego w dniach 9 i 10 maja w Muzeum Sztuki Nowoczesnej zwyciężyła Ewa Kasperek, autorka pracy pt. „ϕ” (fi) z Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. Laureatka spędzi artystyczny weekend
w Berlinie.

Poza konkursem Fundacja Artystyczna Podróż Hestii organizuje również wystawy w największych ośrodkach kultury w Polsce, promując artystów wyłonionych w ramach konkursu. Wystawom towarzyszą kuratorskie oprowadzania, spotkania z gośćmi specjalnymi dla pośredników, partnerów biznesowych oraz klientów ERGO Hestii a także warsztaty artystyczne dla pracowników i ich rodzin.W listopadzie zeszłego roku ERGO Hestia jako pierwszy w Polsce ubezpieczyciel otworzył własny artystyczny show room – Pawilon Sztuki. W galerii przy ul. Kostrzewskiego 1 w Warszawie można od wtorku do piątku w godzinach 11:00 – 17:00 oglądać prace artystów nagradzanych w konkursie „Artystyczna Podróż Hestii” oraz finalistów poszczególnych edycji.

Nagrody wręczyli Prezes Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA – Piotr M. Śliwicki oraz Prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii – Magdalena Kąkolewska. W skład Jury konkursu weszli ponadto: Sebastian Cichocki – krytyk sztuki, kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie; Jarosław Fliciński – artysta; Karen Gunderson – artystka, wykładowca sztuki, Stany Zjednoczone; Paweł Sosnowski – krytyk, kurator, Fundacja i Galeria Propaganda; Michał Suchora – kurator, Galeria BWA Warszawa; Bogna Świątkowska – Prezes Fundacji „Bęc Zmiana”; Agnieszka Tarasiuk – kurator, Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego, oddział Muzeum Narodowego Warszawie; oraz Alicia Ventura – kuratorka kolekcji sztuki DKV Seguros.

Więcej informacji na stronie: http://www.artystycznapodrozhestii.pl/pl/

źródło: Ergo Hestia