Handel elektroniczny jeszcze bezpieczniejszy

Katarzyna Zubrzycka, Head of Merchant and Acquirer CEE, Visa

 

Katarzyna Zubrzycka
Head of Merchant
and Acquirer CEE, Visa

2019 rok zapisze się w branży płatności cyfrowych w internecie jako czas pozytywnych zmian w obszarze bezpieczeństwa. Od września br. wejdą w życie nowe przepisy prawa europejskiego określające m.in. wymogi dotyczące tzw. silnego uwierzytelniania klienta.

Ponadto począwszy od połowy 2019 roku, usługa Visa Checkout będzie dostosowywana do wymogów nowego standardu EMV® Secure Remote Commerce (SRC). Specyfikacja EMV SRC zagwarantuje konsumentom, detalistom oraz wydawcom kart możliwość dokonywania na całym świecie płatności w spójny, wygodny i bezpieczny sposób.

 

Bezpieczeństwo i wygoda

Bezpieczeństwo jest nadrzędną wartością w procesie planowania i wprowadzania nowych rozwiązań z zakresu usług płatniczych w internecie. Konsumenci coraz uważniej dobierają narzędzia, z których korzystają w trakcie dokonywania płatności elektronicznych, poszukując tych najwygodniejszych, ale zarazem gwarantujących bezpieczeństwo. Z kolei e-detaliści mają świadomość, że tylko szybkie i bezpieczne metody płatności mogą przełożyć się dla nich na podniesienie współczynnika konwersji i zachęcenie konsumentów do ponownych zakupów w przyszłości.

Branża handlu elektronicznego stoi przed wyzwaniem jakim jest adaptacja tzw. silnego uwierzytelniania klienta, wynikająca z europejskiej Dyrektywy PSD II. Jej celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa konsumentom i akceptantom poprzez zagwarantowanie transparentnych usług płatniczych. Ma to nastąpić dzięki zintegrowaniu i zestandaryzowaniu europejskiego rynku płatności. Jednym z najważniejszych aspektów nowego prawa z punktu widzenia konsumenta jest to, że na mocy nowych przepisów więcej kategorii transakcji wymagać będzie dodatkowych zabezpieczeń w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów autentykacyjnych. Z kolei transakcje o niskim ryzyku nie będą wymagały wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Transakcje wysokiego ryzyka

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży Visa wprowadza całą serię nowych rozwiązań, które zaspokoją potrzeby konsumentów w zakresie bezpieczeństwa i kontroli nad własnymi finansami. Wspierają one jednocześnie detalistów w przygotowaniach do nowej rzeczywistości. Wdrażane narzędzia pozwolą w czasie rzeczywistym ocenić ryzyko transakcji i w zależności od wyniku podjąć stosowane działania, tym samym zapewniając szybką obsługę klienta.

Visa osiągnęła ekspercki poziom w obszarze wychwytywania w czasie rzeczywistym potencjalnych nadużyć. Jest to niezwykle skomplikowany proces, który uwzględnia takie elementy jak na przykład weryfikację lokalizacji, typ punktu handlowo-usługowego, historię transakcji, jej wartość i wiele innych czynników. Dzięki temu wydawcy kart płatniczych mogą w razie jakichkolwiek wątpliwości natychmiast zareagować i szybko wdrożyć dodatkowe środki weryfikacji tożsamości, np. wymagając wpisania kodu z wiadomości SMS.

Dodatkowo Visa udostępniła bankom nową usługę, która pozwoli im wykorzystać uwierzytelnianie biometryczne w ich własnych aplikacjach. Tym samym konsumenci będą mogli zalogować się na urządzeniach połączonych z internetem odciskiem swojego palca, głosem lub nawet twarzą.

Transakcje niskiego ryzyka

Dzięki modyfikacjom w specyfikacji EMV® 3-D Secure banki otrzymają więcej informacji o transakcjach klientów i będą w stanie sprawniej i trafniej ocenić ryzyko. W efekcie będą mogły akceptować więcej transakcji niskiego ryzyka bez dodatkowej autoryzacji płatności.

Z kolei w ręce detalistów Visa oddaje narzędzia, które dają możliwość oceny i tym samym identyfikacji zakupów o niskim stopniu ryzyka. Ponadto konsumenci otrzymają możliwość tworzenia tzw. białej listy, czyli wskazania zaufanych odbiorców płatności, w przypadku których dodatkowa identyfikacja nie będzie w ogóle wymagana. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie konsumentom większej kontroli nad swoim bezpieczeństwem w sieci. Zyskają też dzięki uproszczonemu i szybszemu sposobowi dokonywania zakupów tam, gdzie tego oczekują.

Wszystkie wysiłki Visa ukierunkowane są przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa płatności przy zachowaniu jak największej wygody dla konsumentów. Visa ściśle współpracuje ze swoimi partnerami i poszukuje kreatywnych rozwiązań, dzięki którym silniejsze zabezpieczenia nie będą uciążliwe.

ŹRÓDŁOVISA