ERGO Hestia opublikowała raport zrównoważonego rozwoju

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy ERGO Hestia TROSKA za rok 2022 przedstawia wachlarz aktywności, które sopocki ubezpieczyciel podejmuje w obszarze ESG. W ocenie ERGO Hestii największymi wyzwaniami są obecnie zmiany klimatu i transformacja społeczna.

Raport TROSKA opisuje Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2022-2025. Obejmuje ona spektrum działań, inicjowanych przez firmę w 6 różnych obszarach: aktywności prospołeczne, ochrona środowiska, transparentna komunikacja, odpowiedzialność względem klientów, pracowników i partnerów biznesowych. Strategia przedstawia cele ERGO Hestii w dążeniu do neutralności klimatycznej, usprawnianiu procesów i minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne. Ambicją ubezpieczyciela jest też kształtowanie pozytywnego wpływu społecznego.

– W minionym roku w dużej mierze skupiliśmy się na działaniach edukacyjnych skierowanych do naszych partnerówOrganizowaliśmy kampanie informacyjne dla brokerów i agentów ubezpieczeniowych, koncentrując się na zagadnieniach, które będą miały ogromny wpływ na biznes w niedalekiej przyszłości, takich jak regulacje Unii Europejskiej w zakresie ESG, powiązane czynniki w ocenie ryzyka czy rozwiązania IoT – mówi Dirk Schautes, Członek Zarządu ERGO Hestii.

– Pomagamy poszkodowanym w wypadkach, wspieramy osoby z niepełnosprawnościami, aby ułatwić im włączanie się do życia zawodowego. Mocno wspieramy naszych pracowników oraz integrację i edukację lokalnych społeczności poprzez wolontariat pracowniczy. I „od zawsze” wspieramy kulturę, bo wierzymy, że sztuka i obcowanie z nią rozbudza kreatywność, uważność i społeczną wartość. To wszystko tworzy obraz tytułowej TROSKI – podejścia, jakie jest nam szczególnie bliskie w ERGO Hestii – dodaje Mario Everardo Zamarripa GonzalezDyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w ERGO Hestii.

W czteroletnim procesie transformacji (2022 – 2025), zgodnym z przyjętą Strategią, ERGO Hestia stawiała sobie za cel m.in. zmniejszenie śladu węglowego na pracownika (tj. emisja CO2) o 12% w porównaniu do bazowego 2019 roku, utrzymanie certyfikatu środowiskowego ISO 14001 i EMAS, wdrożenie wskaźników ESG w procesie oceny ryzyka i inwestycji, rozwijanie obsługi szkód w sposób zrównoważony i ekologiczny, zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami w łącznej liczbie pracowników Grupy ERGO Hestia oraz kontynuowanie projektów sponsorskich w obszarze sportu, kultury i edukacji.

Działania poparte liczbami

Jak wynika z raportu TROSKA, wszystkie cele realizowane są planowo. Okresem porównawczym był głównie 2019 rok – ze względu na brak lockdownu czy innych obostrzeń w jego trakcie. Roczne zużycie wody w centrali firmy względem 2019 roku spadło o 29%, a energii elektrycznej o 10%. Aż 97% zużywanej energii pochodzi z OZE. O 55% spadła też konsumpcja papieru, co przekłada się na 100 zaoszczędzonych ton w porównaniu z rokiem 2019. O 40% wzrosła liczba pracowników przyjeżdżających do pracy rowerem. Liczba aut hybrydowych w firmowej flocie zwiększyła się do 42%, dzięki czemu o 6% spadło zużycie paliwa. Wśród 2 960 pracowników firmy (aż 64% to kobiety) zatrudnionych jest ponad 100 osób z niepełnosprawnościami. Średni staż pracy wynosi 9 lat, a 98% pracowników zatrudnionych jest na pełen etat. ERGO Hestia oferuje im aż 12 różnego rodzaju programów rozwojowych, a średnia liczba godzin szkoleniowych w ciągu roku przeznaczonych na pracownika wzrosła w ciągu 3 lat aż o 25%, tj. do 29 godzin.

– Powyższe liczby pokazują, że za naszymi aktywnościami opisanymi na kartach Raportu TROSKA idą bardzo konkretne działania. Posiadamy certyfikaty jak EMAS, Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży, Great Place to Work i Top EmployerPo raz trzeci z rzędu znaleźliśmy się na liście najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzywnością pracodawców w Polsce – Diversity IN Check. Co roku jesteśmy również na podium Rankingu Odpowiedzialnych Firm – podkreśla Mario Everardo Zamarripa Gonzalez.

Sopocki ubezpieczyciel obsługuje ponad 2,7 mln klientów indywidualnych oraz 311 tys. klientów korporacyjnych. W 2022 r. firma wypłaciła z tytułu odszkodowań i świadczeń 4,2 mld złotych.

ŹRÓDŁOERGO Hestia