Pierwsze kroki w biznesie mogą być łatwiejsze

Przedsiębiorcy decydując się na otwarcie własnego biznesu, muszą liczyć się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest pozyskanie funduszy na stworzenie i rozwój firmy. Jak wynika z danych Związku Banków Polskich, aż 85% osób w finansowaniu swojej działalności preferuje wykorzystanie środków własnych[i]. Jednak nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Rozwiązaniem w tej sytuacji może być skorzystanie z tzw. dźwigni finansowej. Eksperci Związku Firm Doradztwa Finansowego radzą, jak się nią posługiwać, aby zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu.

Stawiając pierwsze kroki w biznesie nie zawsze posiadamy wystarczające środki pozwalające na realizację swoich planów. Powinniśmy zatem przemyśleć, ile dodatkowych pieniędzy potrzebujemy i na co, chcemy je przeznaczyć. Obecnie na rynku znajduje się wiele instrumentów, dzięki którym możemy lewarować działania firmy, są to kredyty bankowe oraz leasing. Niewątpliwie wprowadzenie ich w początkowej fazie działania przedsiębiorstwa przyniesie wymierne skutki i pozwoli na jego dalszy rozwój.

Pieniądze na start

Pomoc finansową przy zakładaniu działalności gospodarczej można uzyskać w ramach kilku unijnych programów. Mają one na celu promocję przedsiębiorczości i samozatrdunienia. O pieniądze z nich mogą się ubiegać osoby fizyczne, które osiągnęły pełnoletniość. Przewidziano również ułatwienia dla osób bezrobotnych czy kobiet, które po urlopie macierzyńskim próbują wrócić na rynek pracy. W zakresie pomocy unijnej w ramach programu „Kapitał Ludzki” można otrzymać dwie formy wsparcia. Pierwszą z nich jest mikropożyczka, której kwota wynosi maksymalnie 50 tys. i ma charakter preferencyjny. Drugą opcją jest bezzwrotna dotacja. Warunkiem ich otrzymania jest ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki, poręczenia czy gwarancji bankowej.

 Co dalej?

W sytuacji, gdy nie dysponujemy wystarczającym kapitałem własnym możemy skorzystać z jednej z form wspomnianej dźwigni. Niestety problemem może okazać się krótka historia kredytowa lub brak zabezpieczenia firmy. Co zrobić w takiej sytuacji? – Z myślą o tych, którzy dopiero zaczynają prowadzenie własnej działalności, instytucje finansowe oferują np. kredyt w rachunku bieżącym. W firmowym koncie otwiera się linię kredytową, ustalając górny limit wypłat. Z reguły wsparcie to jest przyznawane na rok z możliwością odnawiania – mówi Monika Mojzesowicz, ekspert ZFDF, Exapnder. Decydując się na taką pomoc, musimy pamiętać, aby umiejętnie z niej korzystać. Jeżeli będziemy dosyć długo utrzymywać wysokie saldo bądź nieregularnie spłacać zadłużenie, możemy liczyć się z narastaniem wysokich odsetek.

 Pieniądze na bieżące wydatki

Kolejnym produktem finansowym, który pomoże nam w opłacaniu bieżącej działalności firmy jest kredyt obrotowy. Warunki na jakich zostanie on przyznany są indywidualnie negocjowane. – Jest to dosyć duże utrudnienie, ponieważ nie jesteśmy w stanie przeanalizować naszej sytuacji w poszczególnych bankach. Zaletą jest natomiast to, że nie musi on być spłacany w comiesięcznych ratach – mówi Leszek Zięba, ekspert ZFDF, Aspiro. – Przedsiębiorca nie ma obowiązku informować kredytodawcy na jaki cel chce przeznaczyć pozyskane środki, jednak musi się on wiązać z działalnością firmy. Jeśli jednak to uczyni, może liczyć na korzystniejsze warunki przyznania zobowiązania – dodaje ekspert.

Czym jest leasing?

Jest to nic innego jak umowa, w której jedna ze stron (leasingodawca) przekazuje drugiej (przedsiębiorca) prawo do korzystania z środków trwałych w określonym czasie, w zamian za ustalone wcześniej raty. Przedmiotem umowy może być każda rzecz służąca celom zarobkowym. Najczęściej śą to samochody, maszyny czy sprzęt biurowy. Finansowanie przedsiębiorstwa za pomocą leasingu jest alternatywą dla kredytu ponieważ sam proces otrzymania wsparcia jest duży krótszy i nie trzeba dysponować wkładem własnym, który w późniejszym czasie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo takie rozwiązanie nie blokuje zdolności kredytowej firmy.

[i] Badanie „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach bankowych”.

źródło: ZFDF