Aktualności slajder

Sytuacja kredytowa Polaków. Coraz trudniej o kredyt i coraz ciężej z kredytem.

Wydarzenia ostatnich kilkudziesięciu miesięcy zrewidowały plany wielu Polaków. Najpierw Covid, później wojna w Ukrainie, a teraz stale rosnąca inflacja. Zmiany te widać wyraźnie w...

Wyniki Grupy PZU w trzecim kwartale: Najwyższa od roku dynamika wzrostu składki

Po trzech kwartałach 2022 r. wartość składek ubezpieczeniowych zebranych przez Grupę PZU przekroczyła 19 mld zł. W samym III kw. dynamika przypisu była największa...

Ubezpieczenie turystyczne? Znamy liderów najlepszej obsługi!

We wrześniu i październiku br. sprawdziliśmy, jak wygląda w sektorze ubezpieczeniowym jakość obsługi klienta zainteresowanego ubezpieczeniem turystycznym. W ramach pierwszej w tym roku fali...

Transakcje nieautoryzowane – zarzuty Prezesa UOKiK wobec kolejnych 4 banków

Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Nest Bank i Santander Consumer Bank to kolejne banki, którym Prezes UOKiK postawił zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów...

Zmieniam swój bank! Który z banków najlepiej mnie obsłuży?

W ramach 3. fali projektu Instytucja Roku w październiku kontaktowaliśmy się z bankami zgłaszając chęć nawiązania nowej relacji z bankiem. Dbając o naturalność kontaktów...

Inwestycje zagraniczne polskich firm – raport

Po kryzysie związanym z pandemią COVID-19 inwestycje zagraniczne polskich firm bardzo szybko wzrosły W Europie Środkowej i Wschodniej skoncentrowane jest 50 proc. polskich inwestycji zagranicznych....

Solidny wynik biznesowy w otoczeniu zdarzeń nadzwyczajnych

Zysk netto grupy PKO Banku Polskiego po III kwartałach 2022 r. wyniósł 1,6 mld zł, a rentowność mierzona zwrotem z kapitału (ROE) osiągnęła...

Wyniki Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska w III kw. 2022 r. obciążone wpływem...

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska zanotowała w III kw. 2022 r. stratę netto w wysokości 347 mln zł, co jest efektem obciążenia wyniku...

Grupa PZU i PKN Orlen: list intencyjny w sprawie nabycia Polski Gaz TUW

Grupa PZU i PKN ORLEN podpisały 9 listopada 2022 roku list intencyjny dotyczący możliwości sprzedaży na rzecz PZU wszystkich udziałów Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń...

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej; stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej; stopa depozytowa 6,25%...