Prowadź biznes z głową

Jak wynika ze styczniowego raportu GUS o nietypowych formach zatrudnienia, wzrasta liczba Polaków, którzy decydują się na założenie własnej firmy. Wśród osób, które zrezygnowały...

System ratalny antidotum dla zadłużonych przedsiębiorców

Składki na ubezpieczenia społeczne to dla polskich firm znaczne obciążenie finansowe. W Polsce jest 1,6 mln przedsiębiorców, którzy mają łącznie długi wobec ZUS sięgające...

Connected Insurance, czyli jak nowe technologie zmieniają branżę ubezpieczeń

Telematyka oraz usługi oparte o Internet Rzeczy coraz śmielej wkraczają w obszar ubezpieczeń. Specjaliści zgodnie twierdzą, że od tego trendu nie ma odwrotu. Jak...

Co może zniszczyć małą firmę?

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą polskiej gospodarki, bo odpowiadają za 67% PKB i 2/3 zatrudnienia*. Sukces sektora MSP ma ogromną wagę, szczególnie...

Język migowy zamiast głuchego telefonu: ERGO Hestia rozszerza dialog

Osoby niesłyszące, które chcą kupić polisę ubezpieczeniową ERGO Hestii, zgłosić szkodę lub wprowadzić zmiany w polisie, mogą z dowolnego miejsca skorzystać z usługi tłumacza...

TU Europa: ubezpieczenie leasingobiorców od utraty zysku nagrodzone

Ubezpieczenie od utraty zysku dla branży leasingowej, stworzone przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa, zostało nagrodzone w rankingu Najlepsze Ubezpieczenia Grupowe. Głównym kryterium oceny było dopasowanie...

Zasiłki macierzyńskie pobiera ok. 30 tys. kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Część z nich zwolniona...

Od stycznia zmieniły się zasady wypłaty zasiłków macierzyńskich dla matek prowadzących własną działalność gospodarczą. Są one obliczane od najniższej podstawy wymiaru, ich wysokość zależy od...

Polski rynek ubezpieczeniowy jest bardzo innowacyjny. Wdrożenie nowych rozwiązań trwa u nas znacznie krócej...

Polskie firmy ubezpieczeniowe potrzebują od 6 do 9 miesięcy, by wdrożyć na rynek nowy produkt lub znaczącą zmianę biznesową. Takiego tempa niemieckie firmy mogą...

Assistance pomocny klientom banków

Banki coraz częściej wzbogacają swoją ofertę o produkty niebankowe. Należą do nich m.in. produkty ubezpieczeniowe, w tym często ubezpieczenia assistance, zapewniające pomoc w codziennych...

Rusza treningowe centrum lawinowe na Kalatówkach w Tatrach

W ten weekend ruszyło treningowe centrum lawinowe na Kalatówkach w Zakopanem. Pozwala ono turystom i narciarzom nauczyć się radzenia sobie w sytuacji spadnięcia lawiny oraz...