OSOBOWOŚĆ ROKU

OSOBOWOŚĆ ROKU

Sukcesy Banków i Towarzystw Ubezpieczeniowych są możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu ich pracowników. Uhonorowano tych, którzy wyróżnili się wkładem w rozwój usprawnień i innowacji związanych...