4. Forum Akademicko-Gospodarcze

W dniach 16 i 17 lutego pod hasłem „Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu” odbędzie się już czwarta odsłona Forum Akademicko-Gospodarczego. Forum podobnie jak w roku ubiegłym odbędzie się w całości online – zapraszamy do rejestracji i udziału

Doroczna konferencja Forum Akademicko-Gospodarczego organizowana jest już po raz czwarty. W jej trakcie po raz kolejny poruszane będą najważniejsze kwestie leżące na styku współpracy polskiej nauki z biznesem. W tym roku wiodący temat Forum to Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu.

Współpraca świata nauki z gospodarką oraz administracją jest kluczowa dla budowy potencjału intelektualnego i materialnego w Polsce. W dzisiejszych czasach trudno uniknąć zagrożeń, sprostać wyzwaniom i wykorzystać szanse bez skoordynowania wysiłku oraz wykorzystania talentów i posiadanych zasobów. Wobec wyzwań cywilizacyjnych trzeba wspólnie określać kierunki badań, programować kształcenie kadr oraz budować nowoczesne systemy praktyk i staży i to właśnie te kwestie leżą u podstaw tegorocznej konferencji, której celem jest przede wszystkim wspieranie współpracy międzyśrodowiskowej nauki i biznesu.

Z udziałem wybitnych ekspertów, przedstawicieli środowiska badawczo-rozwojowego, czołowych polskich uczelni, administracji państwowej i przedsiębiorstw organizatorzy Forum chcą rozmawiać o szansach rozwojowych wynikających z koniecznych w niedalekiej przyszłości zmian w gospodarce, pokazywać przykłady dobrej współpracy między nauką i biznesem, skutecznej komercjalizacji myśli technologicznej i dzielić się wiedzą, wspierając tym samym dalsze działania regulacyjne.

16 lutego 2022 r. – w czasie pierwszego dnia Forum odbędzie się sesja otwierająca i dwie sesje panelowe pod wspólnym tytułem Modernizacja gospodarki – wykorzystanie szans dla Polski, a 17 lutego kolejne trzy sesje panelowe pod wspólnym tytułem „Zielony ład” i zmiany w gospodarce na rzecz ograniczenia emisji CO2 oraz sesję podsumowującą całe wydarzenie.

Jesteśmy bliżej, niż dalej.  Popularny bon mot traci swój dowcipny wymiar, jeśli zastosować go do spraw środowiska naturalnego i przyszłości naszej planety. Katastrofy naturalne uwidaczniają skalę zagrożenia, a rok 2021 stanowił dla wielu przełom w myśleniu o przyszłości własnej i swoich dzieci.  Myśleć należy jednak nie tylko w katastroficznych kategoriach, ale przede wszystkim w sensie „co jest do zrobienia”. Co ja mogę zrobić? Co może zrobić moja firma? Co możemy wspólnie zrobić dla budo­wy pozytywnego scenariusza przyszłości?  Kryzys to nie zawsze katastrofa, ale dla wielu to szansa na poprawę i rozwój.

Myślmy wspólnie pozytywnie.  Potrzebne są niezbędne zmiany w światowej gospodarce.  My widzimy w nich wspólne szanse, tak dla nauki, jak i dla biznesu.  4. Forum Akademicko-Gospodarcze poświęcone jest dwóm zagadnieniom.  Pierwszym jest modernizacja polskiej gospodarki, jako roboczy plan działań na obszarze wspólnoty Polski z naszymi europejskimi partnerami.  Drugi, to globalny program ograniczania śladu węglowego, którego możemy być ważnym uczestnikiem.  Od nas samych zależy, jak wykorzystamy te szanse. Modernizacja gospodarki jak i Zielony ład, są przecież w naszych rękach.

Konferencję objęło Patronatem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Związek Banków Polskich jest jej partnerem.

Udział w Forum jest nieodpłatny

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum oraz do Rejestracji udziału w wydarzeniu

Już teraz do można zadawać pytania uczestnikom poszczególnych sesji tematycznych za pomocą Formularza.

Więcej informacji na stronie Organizatora

ŹRÓDŁOZwiązek Banków Polskich; Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze