Adam Marciniak Ambasadorem Gospodarki Elektronicznej

Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w PKO Banku Polskim, Adam Marciniak, został wybrany Ambasadorem Gospodarki Elektronicznej przez Kapitułę Nagrody X Kongresu Gospodarki Elektronicznej organizowanego przez Związek Banków Polskich.

Tytuł Ambasadora Gospodarki Elektronicznej przyznawany jest za aktywność w promowaniu, upowszechnianiu i edukacji w zakresie wykorzystywania technologii informatycznych we współczesnej gospodarce. Kapituła doceniła Adama Marciniaka za rozwój obszaru IT Banku. Jego efektem jest wzmocnienie potencjału w dziedzinie tworzenia rozwiązań opierających się na innowacyjnych technologiach informatycznych oraz przynoszących Bankowi korzyści biznesowe i finansowe.

Testem skuteczności działań IT była m.in. integracja z Nordea Bank Polska i związana z nią migracja systemów. O sukcesie świadczyły m.in.: zapewnienie klientom ciągłości dostępu do rachunku bankowego za pośrednictwem bankowości internetowej oraz kart płatniczych.

PKO Bank Polski konsekwentnie realizuje strategię, której kluczowym elementem jest budowanie i umacnianie długoterminowych przewag konkurencyjnych. Jest to możliwe dzięki projektom IT opartym o innowacyjne technologie. Na uwagę zasługują również nowa odsłona systemu transakcyjnego iPKO, platforma płatności mobilnych IKO oraz wirtualizacja procesów. Doskonalenie wielokanałowości, mobilności oraz efektywności zarządzania danymi przybliżają Bank do ewolucyjnego przejścia z „multichannel” do „omnichannel” i wzmocnienia klientocentryczności.

– To wielka satysfakcja uczestniczyć w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań zaawansowanych technicznie, które jednocześnie poprawiają bezpieczeństwo korzystania z usług bankowych. Cieszę się, że projekty takie jak multimedialne rozwiązania biometryczne, wspierające omnikanałowość czy aplikacja mobilna IKO, stanowiąca bazę dla krajowego systemu płatności mobilnych BLIK, nie tylko wspierają strategiczne kierunki rozwoju Banku, ale także zmieniają polską gospodarkę elektroniczną. Nagroda jest dowodem uznania dla wszystkich pracowników obszaru IT PKO Banku Polskiego – mówił Adam Marciniak odbierając nagrodę.

Kongres Gospodarki Elektronicznej to spotkanie przedstawicieli administracji publicznej, środowiska finansowego, naukowego, stowarzyszeń naukowo-technicznych i firm oddziaływujących na rozwój gospodarki elektronicznej w Polsce. Jego elementem jest uroczystość wręczenia Nagród Kapituły. Zwycięzców w kategoriach Ambasador Gospodarki Elektronicznej, Projekt Roku, Partner Roku, Dziennikarz Roku wybiera kapituła złożona z ekspertów ze świata finansów, bankowości, mediów. W dotychczasowych edycjach Kongresu nagrody dla Banku zdobyły m.in.: oferta PKO Junior i aplikacja mobilna IKO.

Sprawność obszaru IT w PKO Banku Polskim została nagrodzona w tegorocznym konkursie Lider Informatyki Instytucji Finansowych „Gazety Bankowej”. Jury doceniło zaangażowanie Banku w przełomowy projekt dla polskiego rynku finansowego – zainicjowanie i doprowadzenie do powstania spółki PSP (Polski Standard Płatności) oraz uruchomienie unikatowego na skalę światową systemu płatności mobilnych BLIK.

źródło: PKO Bank Polski