Alior Bank podwyższa oprocentowanie na lokatach. Do 7% na nowe środki

Alior Bank podniósł oprocentowanie lokat terminowych na nowe środki dla klientów indywidualnych.

Alior Bank oferuje stałe oprocentowanie do 7,00% w skali roku na Lokacie na nowe środki. To stawka dla okresu 19 miesięcy. Klienci mają do wyboru jeszcze kilka terminów lokowania środków z nieco niższym oprocentowaniem. Z popularnych wśród klientów krótszych terminów do wyboru jest oferta na 92 dni z oprocentowaniem 5,50% oraz na 182 dni z oprocentowaniem 6%. Atutem oferty tych lokat pozostaje brak ograniczeń w liczbie możliwych do otwarcia lokat.

W ofercie Alior Bank jest również Lokata Nestor, która jest dostępna wyłącznie w placówkach Alior Banku i przeznaczona dla osób urodzonych do 31 grudnia 1962 r. włącznie. Okres lokaty to 15 miesięcy z oprocentowaniem stałym 5% w skali roku. Minimalna kwota to 1 000 zł, a maksymalna kwota lokat to 50 000 zł. Warunkiem otwarcia lokaty jest posiadanie konta osobistego z wpływem 1 500 zł miesięcznie (w miesiącu bieżącym lub poprzedzającym otwarcie tej lokaty) lub złożenie w placówce Alior Banku dyspozycji przekazywania wynagrodzenia bądź innych świadczeń do Alior Banku. Co trzy miesiące, licząc od dnia otwarcia lokaty, Bank skapitalizuje lub wypłaci naliczone na lokacie odsetki.

Wartą uwagi pozycją jest również oferta Lokaty mobilnej na okres 100 dni z oprocentowaniem stałym 6% w skali roku. Oferta adresowana jest do nowych użytkowników aplikacji Alior Mobile, posiadających na 31 maja br. konto osobiste lub oszczędnościowe w Alior Banku (w PLN) oraz zgody marketingowe. Klient może otworzyć jedną taką lokatę na kwotę do 20 000 zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Alior Banku.

ŹRÓDŁOAlior Bank