Alior Bank stawia na różnorodność

Alior Bank wprowadza Politykę Różnorodności. Decyzja jest sformalizowaniem realizowanych od lat działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i dbania o dobrostan pracowników. Władze banku wierzą, że wartości wynikające z różnic stanowią dodatkowy atut organizacji i wpływają na jej efektywność.

Alior Bank przyjął Politykę Różnorodności. Według banku, jest ona jednym z jego kluczowych zasobów w miejscu pracy, a efektywne nią zarządzanie i tworzenie inkluzywnych warunków rozwoju może pozytywnie wpływać na osiągane wyniki oraz konkurencyjność firmy na rynku.

– W Alior Banku uważamy, że polityka różnorodności będąca podkreśleniem dla równego traktowania jest fundamentalną wartością społeczeństwa. Dbamy o to, by każdy w Alior Banku był traktowany z godnością i szacunkiem. Od lat podejmujemy działania, zapewniające naszym pracownikom bezpieczne i komfortowe środowisko do pracy i do indywidualnego rozwoju. Chcemy mieć pewność, że każda osoba czuje się częścią zespołu Aliora i jest akceptowana – mówi Katarzyna Adamczyk, Dyrektor ds. Współpracy HR z Władzami Banku i GK z Alior Banku.

Dokument uchwalony przez zarząd jest zwieńczeniem podejmowanych przez ostatnie lata działań na rzecz różnorodności. W 2022 roku Alior Bank trafił do zestawienia Financial Times i portalu Statista „Diversity Leaders” – pracodawców, którzy szczególnie wyróżniają się poszanowaniem różnic wśród swoich pracowników. Bank znalazł się wśród 850 instytucji, które otrzymały najwyższe noty i zajął najwyższą pozycję w kategorii ,,Banking and Financial Services” spośród firm z Polski uwzględnionych na liście.

Jednym z działań na rzecz różnorodności, które już funkcjonują w Banku, jest „ONa” – inicjatywa umożliwiająca kobietom budowanie wyróżniającej się organizacji przy wsparciu realizacji strategii, w tym szczególnie w odniesieniu do wiodących haseł: #JesteśWAŻNA, #JesteśWAŻNY.

Dla pracowników powstał także Alior Uniwersytet, czyli projekt, który pomaga rozwijać kompetencje, wykorzystując formy rozwojowe dopasowane do potrzeb, grup wiekowych, poziomów doświadczenia i wiedzy merytorycznej. Oprócz tego, poprzez szereg działań i świadczeń firma promuje dbanie o zdrowie swoich pracowników i ich rodzin, a w Fundacji Alior Banku prowadzi działania edukacyjne i pomocowe zgodne z celami ESG, których wspólnym mianownikiem jest człowiek.

ŹRÓDŁOAlior Bank