Alior Bank współfinansuje zrównoważony rozwój Grupy Kapitałowej Enea

Alior Bank jest jedną z pięciu instytucji, które udzieliły Grupie Kapitałowej Enea finansowania konsorcjalnego na łączną kwotę 2,5 mld zł. Udział Alior Banku wyniósł 250 mln zł. Działania Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju, jakie ma wspierać udzielone finansowanie, wpisują się w założenia ogłoszonej niedawno przez Alior Bank strategii Bank na co dzień, Bank na przyszłość.

Finansowanie konsorcjalne obejmuje kredyt terminowy do kwoty 1,5 mld zł oraz kredyt obrotowy odnawialny do wysokości 1 mld zł. Udział Alior Banku w tych kredytach wyniósł odpowiednio: 165 mln i 85 mln.
Kredyt terminowy umożliwi Grupie przeprowadzenie inwestycji związanych z budową, rozbudową i modernizacją sieci dystrybucyjnych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE). Oprocentowanie udostępnionych środków zostało uzależnione m.in. od wypełnienia wskaźników zrównoważonego rozwoju (wskaźnika redukcji emisji CO2 oraz wskaźnika zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej Grupy Enea). Natomiast środki z kredytu odnawialnego mogą być wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności i kapitału obrotowego Grupy Enea, z wyłączeniem finansowania działalności elektrowni wykorzystujących jako paliwo węgiel kamienny.
– W nowej strategii mocno akcentujemy ESG – Alior Bank będzie aktywny w finansowaniu transformacji energetycznej w Polsce. Grupa Kapitałowa Enea jest jednym z liderów polskiego rynku elektroenergetycznego. Dlatego mamy przekonanie, że jej działania są istotne dla rozwoju całego sektora i będą drogowskazem dla innych firm – mówi Szymon Kamiński, wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za obszar klienta biznesowego.
Grupa Enea jest wiceliderem polskiego rynku energetycznego w zakresie wytwarzania energii. Zgodnie ze strategią rozwoju do 2043 r. na odnawialne źródła energii (OZE) przeznaczy 14 mld zł. Do 2030 r. moc pozyskiwana z OZE wzrośnie w Grupie Enea o ok. 1,5 GW, a w perspektywie 2040 r. – o kolejne 2 GW. Głównym celem Grupy Enea jest osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej do 2050 r.
Finansowanie udzielone Grupie Enea przyczyni się do rozwoju sieci dystrybucyjnej oraz wytwórczych źródeł zeroemisyjnych. Działanie to jest ściśle połączone z procesem transformacji sektora energetycznego w Polsce. Zakłada ona wydzielenie – ze struktur grup energetycznych – aktywów związanych z wytwarzaniem energii w jednostkach zasilanych węglem kamiennym i brunatnym, a także kopalni węgla brunatnego. Proces transformacji będzie się opierał na intensywnych działaniach inwestycyjnych koncernów energetycznych w obszarze OZE oraz rozwoju sektora dystrybucji zapewniającego bezpieczeństwo dostaw energii i zwiększenie potencjału przyłączeń odnawialnych źródeł energii.
Udzielone finansowanie wpisuje się też w kierunki rozwoju Alior Banku, który systematycznie wdraża kolejne narzędzia niwelujące negatywny wpływ na środowisko. Wśród nich jest tzw. oferta bezkartowa, powiązana z kartą wirtualną, która ogranicza produkcję plastiku. Bank promuje także filozofię paperless, głównie dzięki możliwości cyfrowego podpisywania umów. Stale modernizowana jest sieć oddziałów, z naciskiem na ograniczenie wykorzystania plastiku i minimalizację śladu węglowego. Konsekwentnie, z roku na rok, zmniejszone zostaje również zużycie mediów, co skutkuje ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.
W 2021 r. Alior Bank rozszerzył ofertę finansowania dla firm o Biznes Kredyt Zakupowy, który umożliwia finansowanie aż 13 różnych celów ekologicznych. Z kolei oferta finansowania aukcyjnych projektów odnawialnych źródeł energii (OZE) to propozycja skierowana do przedsiębiorców, którzy wygrali aukcję OZE i planują budowę elektrowni wiatrowych lub fotowoltaicznych o mocy większej niż 500 kW. Z kredytu inwestycyjnego mogą skorzystać spółki celowe, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Bank finansuje projekty realizowane w formule SPV przez inwestorów doświadczonych w realizacji projektów OZE.
Poza Alior Bankiem w konsorcjum znalazły się także: Bank Pekao, PKO Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Bank of China.
ŹRÓDŁOAlior Bank