Alior Bank z różowymi skrzyneczkami w oddziałach i centralach

Alior Bank w ramach inicjatywy ONA zakupił do 164 oddziałów i wszystkich central korporacyjnych różowe skrzyneczki wyposażone w artykuły higieniczne. Celem akcji jest zapewnienie komfortu pracownicom i klientkom. Alior Bank jest największą organizacją w Polsce, która nawiązała współpracę z Fundacją „Różowa Skrzyneczka”.

Alior Bank, nastawiony jest na rozwój i wdrażanie rozwiązań z zakresu ESG – zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. Ostatnio bank podjął współpracę z Fundacją „Różowa Skrzyneczka”. Działania realizowane są w ramach projektu ONA, który jest rozwijany przez pracownice banku. Inicjatywa jest skierowana do osób, które chcą angażować się w tematy ważne społecznie, przełamywać stereotypy i reagować na potrzeby zmieniającego się świata. – Różowa skrzyneczka ma stanowić punkt dostępu do artykułów higienicznych dla kobiet.

– Chcemy likwidować bariery w społeczeństwie, uwrażliwiać naszych pracowników i klientów na istotne, niekiedy trudne tematy. Cieszymy się, że aż 164 oddziały i wszystkie centrale Alior Banku wzięły udział w tej inicjatywie. Skrzyneczki zostały umieszczone w ogólnodostępnych toaletach damskich. Zależy nam, aby akcja działała zgodnie z zasadą Fundacji „Różowa Skrzyneczka” weź, jeśli potrzebujesz, zostaw, jeśli masz nadmiar – mówi Kamila Dynarzewska-Pomianowska, dyrektorka Departamentu Zarządu w Alior Banku, liderka projektu ONA.

W ramach akcji docelowo planowana jest także zbiórka artykułów higienicznych, które zostaną przekazane do wybranych szkół.

– Jedną z głównych misji naszej Fundacji jest wprowadzanie systemowych rozwiązań w kontekście menstruacji. Działania Alior Banku są wspaniałym przykładem takiego właśnie podejścia. Potrzeby pracownic i klientek zostaną zaopiekowane wielopoziomowo: nie tylko otrzymają one bezpłatny dostęp do produktów menstruacyjnych, wzrośnie także ich komfort psychiczny. Dodatkowo, dzięki zbiórce produktów menstruacyjnych będziemy mogły pomóc tym najbardziej narażonym na wykluczenie miejscom. Bo każda osoba zasługuje na godny okres – komentuje Ewa Szymera, członkini Fundacji “Różowa Skrzyneczka”.

Zakup różowych skrzyneczek to już kolejna akcja społeczna, realizowana przez Alior Bank w ramach projektu ONA. Ma ona umożliwić budowanie wyróżniającej się organizacji nastawionej na dobrostan pracowników, szczególnie w odniesieniu do haseł: #JesteśWAŻNA, #JesteśWAŻNY.

Inicjatywa wpisuje się także w realizację założeń strategii „Bank na co dzień, Bank na przyszłość”. Dotyczą one m.in. rozwijania obszaru ESG, ze szczególnym naciskiem na „S”, czyli odpowiedzialność społeczną.

ŹRÓDŁOAlior Bank