Analiza BIK: Niemal 40% hipotek udzielonych w okresie styczeń – sierpień 2019 r. zaciągnęli mieszkańcy 5 aglomeracji

W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2019 r. Polacy zaciągnęli łącznie 159,2 tys. kredytów mieszkaniowych na wartość 42,86 mld zł. Blisko 40% wartości wszystkich udzielonych hipotek „zlokalizowanych” jest na obszarze 5 aglomeracji miejskich. 

BIK Hipoteki w aglomeracjach grafika

Najwięcej hipotek banki udzieliły mieszkańcom aglomeracji warszawskiej 19,6 tys. szt., które stanowią 12% wszystkich udzielonych kredytów w kraju. Najmniej kredytów na mieszkania zaciągnięto w aglomeracji opolskiej – jest to 1,3 tys. szt., czyli 1% wszystkich hipotek.

Co piąta złotówka na hipoteki jest w aglomeracji warszawskiej

W aglomeracji warszawskiej udzielono nie tylko najwięcej kredytów mieszkaniowych ze wszystkich aglomeracji, ale również na największą wartość – 7,28 mld, co oznacza, że prawie co piąta złotówka
z wziętego w Polsce kredytu hipotecznego, w okresie styczeń – sierpień 2019 r., została zaciągnięta przez mieszkańca aglomeracji warszawskiej.

– Wysoki udział aglomeracji warszawskiej wynika z pozycji,  jaką w Polsce odgrywa stolica i okalające ją miejscowości, pod względem ekonomicznym i demograficznym – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK. –  Warszawy jako miasta nie dotyczy zjawisko depopulacji. Poziom bezrobocia jest jednym z najniższych a uzyskiwane dochody jednymi z najwyższych w Polsce. Sprzyja to wysokim cenom nieruchomości, które z kolei ciągną w górę średnią wartość kredytu mieszkaniowego.

Na obszarach poza 11 aglomeracjami miejskimi (warszawska, wrocławska, krakowska, trójmiejska, poznańska, górnośląska, łódzka, bydgosko – toruńska, szczecińska, lubelska, opolska), w okresie styczeń – sierpień 2019 r. udzielono 86,61 tys. sztuk kredytów mieszkaniowych na kwotę 20,2 mld zł. Stanowią one w ujęciu liczbowym 54% wszystkich zaciągniętych zobowiązań hipotecznych w Polsce, a w wartościowym 47%.

ŹRÓDŁOBiuro Informacji Kredytowej