Bank BNP Paribas zachęca do skorzystania z Kredytu Ekologicznego

Od 13 czerwca Bank BNP Paribas oferuje Kredyt Ekologiczny, który wspiera transformację energetyczną polskich przedsiębiorstw. Realizując inwestycje zgodnie z warunkami programu, przedsiębiorstwa z sektorów MŚP, Small MidCap i Midcap mogą liczyć na premię ekologiczną przyznawaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przeznaczoną na częściową spłatę Kredytu Ekologicznego.

 Bank BNP Paribas od dawna wspiera Klientów biznesowych w realizacji celów ESG oraz oferuje atrakcyjne formy finansowania przedsięwzięć ukierunkowanych na transformację energetyczną. Posiadamy szeroki wachlarz produktów kredytowych, które nie tylko pomagają realizować inwestycje na rzecz zrównoważonego rozwoju, generujące spore oszczędności w działalności firm np. poprzez obniżenie kosztów zużycia energii, ale również często są to produkty powiązane z dotacjami, które w znacznym stopniu współfinansują te projekty. Bardzo cieszymy się, że dzięki współpracy z BGK mogliśmy wdrożyć do naszej oferty Kredyt Ekologiczny. Jesteśmy gotowi zapewniać naszym Klientom potrzebne wsparcie, aby mogli skutecznie wnioskować o dofinansowanie w ramach nowego instrumentu dotacyjnego i realizować inwestycje w efektywność energetyczną własnych przedsiębiorstw – powiedział Adam Hirny, dyrektor Departamentu Wsparcia Transformacji Energetycznej w Banku BNP Paribas.

Kredyt Ekologiczny jest finansowany z unijnego Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. Został stworzony, by wspierać przedsięwzięcia, które przyczynią się do obniżenia zużycia energii pierwotnej w przedsiębiorstwach o minimum 30%. Realizując inwestycje zgodne z warunkami programu, firmy mogą liczyć na częściową spłatę Kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w postaci Premii Ekologicznej, która może wynosić od 25% do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Co można sfinansować dzięki Kredytowi Ekologicznemu?

Program obejmuje m.in. modernizację infrastruktury produkcyjnej, np. linii technologicznych czy infrastruktury budynkowej, termomodernizację, wymianę źródła ciepła oraz modernizację innych instalacji. Dodatkowo, możliwy jest także montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, jak panele fotowoltaiczne, co przyczyni się do redukcji emisji CO2 i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Pierwszym krokiem do uzyskania Kredytu Ekologicznego jest audyt energetyczny, który posłuży do określenia skali i zakresu przedsięwzięcia, poprawiającego efektywność energetyczną. Następnie należy złożyć wniosek do Banku BNP Paribas o wydanie promesy Kredytu Ekologicznego. Ostatni etap to wypełnienie wniosku o dotację za pośrednictwem specjalnego Generatora dostępnego na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Termin składania wniosków do BGK mija 17 sierpnia br. O kredyt ekologiczny w Banku BNP Paribas Klienci mogą wnioskować stacjonarnie – w Centrach Klienta, bądź zdalnie – za pomocą e-wniosku.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska