Bank Credit Agricole przystąpił do Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”

Bank Credit Agricole dołączył do inicjatywy Partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla środowiska” powołanej przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Wraz z innymi partnerami bank angażuje się w działania na rzecz środowiska, z takich obszarów jak: zielona transformacja, zmiany klimatu, zanieczyszczenie plastikiem czy edukacja pracowników.

Partnerstwo SDGs „Razem dla Środowiska” odpowiada na potrzebę budowy w Polsce sprzyjającego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a zwłaszcza tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. Celem Partnerstwa jest dążenie do zrównoważonego rozwoju, dzięki współpracy międzysektorowej i międzybranżowej kierując się zasadą odpowiedzialności za środowisko. Partnerstwo skupia firmy, zrzeszenia firm i izby gospodarcze, instytucje naukowe, jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe i osoby indywidualne.

Do firm, które dołączyły do partnerstwa należy bank Credit Agricole. 5 czerwca odbyła się Konferencja 50. Światowy Dzień Środowiska adresowana do przedstawicieli agend ONZ, administracji publicznej, nauki, biznesu oraz partnerów społecznych. W trakcie wydarzenia odbyła się Gala Partnerstwa SDG „Razem dla środowiska”, podczas której Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu Credit Agricole odebrał statuetkę dla nowych członków Partnerstwa. Mając na uwadze założenia naszej Strategii 2025 w zakresie działań na rzecz klimatu, ale też kwestii spójności społecznej i włączania, z chęcią dołączyliśmy do Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”. Pozwoli nam to poszerzać wiedzę na temat aktualnych wyzwań środowiska i roli biznesu w stawianiu im czoła. Inicjatywa to motywacja do samorozwoju i podniesienia efektywności naszych działań, ale także świetna okazja do nawiązywania nowych relacji biznesowych. – tłumaczy Jędrzej Marciniak.

Inicjatorem Partnerstwa jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa – organizacja pozarządowa, która ma wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów na rzecz środowiska. Bank współpracuje z nią również w ramach programu Climate Leadership, który wspiera firmy w działaniach zmierzających do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat i środowisko oraz inicjatywy #EndPlasticPollution, która wspiera rezolucję „Koniec z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi”.

ŹRÓDŁOCredit Agricole