Bank Millennium dołącza do United Nations Global Compact

Bank Millennium przystąpił do United Nations Global Compact („UNCG”) jako uczestnik bezpośredni. UNCG to największa na świecie inicjatywa ONZ działająca na rzecz zrównoważonego biznesu.

Akces do UNGC oznacza zobowiązanie do przestrzegania i realizacji 10 Zasad United Nations Global Compact (The Ten Principles of the United Nations Global Compact) obejmujących cztery kluczowe obszary z zakresu: praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji.  W 2017 roku Bank Millennium podpisał deklarację na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Przystąpienie przez Bank do UNGC to kolejny, bardzo ważny krok do możliwie najpełniejszej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

–  Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zajmują istotne miejsce wśród strategicznych priorytetów Banku Millennium. Przystępując do UN Global Compact potwierdzamy nasze zaangażowanie w realizację 10 Zasad United Nations Global Compact oraz zobowiązujemy się do dalszego wyznaczania i transparentnej realizacji ambitnych celów w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Wyznaczone przez nas cele konsekwentnie realizujemy. Zostały one włączone zarówno do Strategii na lata 2022-2024 „Inspirują nas ludzie”, jak i do obejmującej ten sam horyzont czasowy Strategii ESG – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium. Zdajemy sobie sprawę, że aby efektywnie wspierać klientów w dążeniu do dekarbonizacji, sami powinniśmy realizować te cele w naszej działalności – dodał Joao Bras Jorge.

UNGC to największa na świecie inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju w biznesie, utworzona przez Sekretarza Generalnego ONZ. Aktualnie UNGC zrzesza przedsiębiorstwa z różnych sektorów (ponad 22 000 podmiotów), w tym wiodące instytucje finansowe z całego świata. Poprzez współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami prowadzi szereg ambitnych działań, stając się katalizatorem globalnych zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Więcej na stronie: www.bankmillennium.pl/o-banku/esg

ŹRÓDŁOBank Millennium S.A.