Bank Pekao organizuje emisję obligacji dla miasta Łódź na 274 mln zł

Bank Pekao S.A. zawarł z miastem Łódź umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na kwotę 274 mln zł. Łódź przeznaczy środki z emisji na sfinansowanie planowanego na 2024 rok deficytu i spłatę zobowiązań. Bank Pekao pełni funkcję organizatora i dealera emisji.

Bank Pekao jest jednym z liderów w zakresie organizacji emisji obligacji komunalnych. Współpracuje z co czwartą gminą w kraju, co trzecim powiatem oraz z jedenastoma polskimi metropoliami.

– Cieszymy się, że możemy wspierać Łódź w organizacji emisji obligacji komunalnych.  To już kolejna odsłona współpracy między Łodzią a Pekao. Nasz bank jest sprawdzonym partnerem samorządów i bardzo aktywnym uczestnikiem krajowego rynku obligacji, w szczególności emitowanych przez podmioty komunalne. Dzięki obligacjom komunalnym JST mogą finansować wydatki inwestycyjne czy refinansować spłatę zadłużenia – mówi  Agnieszka Pietkun, dyrektor Departamentu Sektora Publicznego Banku Pekao.

Łódź jest czwartym pod względem liczby mieszkańców miastem Polski. Jej budżet jest też czwartym co do wielkości wśród miast na prawach powiatu. Na rok 2024 zamyka się kwotą niemal 6 mld zł.

Bank Pekao prowadzi obsługę bieżącą budżetu miasta Łódź i wszystkich jego 370 jednostek od stycznia 2022 r. do grudnia 2025 r. Umowę w tej sprawie zawarto w październiku 2021 r. Była ona istotnym wydarzeniem, także dlatego, że po raz pierwszy umowę na obsługę budżetu samorządu podpisano z wykorzystaniem trybu SelfieSign. Dzięki temu reprezentanci miasta zostali zweryfikowani poprzez selfie, a następnie zdalnie złożyli podpisy elektroniczne.

Pekao finansuje bezpośrednio budżet Łodzi w formie emisji obligacji, a także kredytów długoterminowych. W ramach przetargu bank udzielił miastu kredytu w rachunku bieżącym na 200 mln zł. Dodatkowo finansuje realizowane przez spółki miejskie projekty infrastrukturalne.

W 2021 r. Bank Pekao był współorganizatorem emisji obligacji samorządowych miasta Łodzi na kwotę 418 mln zł, z czego 50 mln zł stanowiły zielone obligacje. Była to pierwsza w Polsce emisja zielonych obligacji przez samorząd.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.