Bank Pekao S.A. liderem rekordowej transakcji w sektorze energetycznym

Bank Pekao S.A. w konsorcjum z 8 instytucjami finansowymi podpisał umowę kredytu odnawialnego ze spółką PGNIG S.A. Bank Pekao pełni w tej transakcji rolę agenta kredytu i kredytodawcy z wiodącym udziałem w finansowaniu. Jest to największa transakcja finansowania korporacyjnego w Polsce w pierwszym półroczu 2019 roku.

Umowa 5-letniego, konsorcjalnego kredytu odnawialnego ma wartość 10 mld zł. PGNIG S.A. przeznaczy uzyskane w ten sposób środki na bieżące potrzeby finansowe spółki, w tym na realizację planów inwestycyjnych.

– Misją Banku Pekao jest wspieranie kluczowych inwestycji w strategicznych branżach polskiej gospodarki, dlatego współfinansujemy ten projekt. To kolejna transakcja w sektorze energetyczno-paliwowym z wiodącym udziałem Pekao, która potwierdza naszą pozycję lidera rozwiązań dla korporacji. Jest ona także potwierdzeniem dużego zaufania, jakim obdarzają bank liderzy tej branży – mówi Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao odpowiedzialny za bankowość korporacyjną.

Finasowanie potrzeb inwestycyjnych lidera rynku gazu ziemnego w Polsce jest kolejnym projektem z sektora paliwowo-energetycznego, współfinansowanym przez Bank Pekao S.A. W ostatnich trzech latach bank udzielił finansowań dla największych podmiotów z tej branży w łącznej kwocie 3 mld zł – z przeznaczeniem głównie na ich rozwój i inwestycje.

ŹRÓDŁOBank Pekao