Bank Pekao S.A. najlepszym bankiem zrównoważonego finansowania w Europie Środkowo-Wschodniej wg magazynu Global Finance

Bank Pekao S.A. otrzymał prestiżowe wyróżnienie „The Best Bank for Sustainable Finance in Central and Eastern Europe for 2024” przyznawane przez renomowany magazyn Global Finance. W tym globalnym rankingu doceniane są osiągnięcia w zakresie zrównoważonego finansowania, jak finansowanie inicjatyw mających na celu łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych i wsparcie w budowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości.

 – Jesteśmy zaszczyceni nagrodą od Global Finance. Świadczy ona o naszym zaangażowaniu i wiedzy naszych ekspertów. To także dowód skuteczności z jaką zwiększamy nasze zaangażowanie w zrównoważone finansowanie i wsparcie naszych klientów na drodze transformacji w stronę bardziej przyjaznego dla środowiska modelu biznesu, zgodnie z założeniami naszej strategii ESG – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

– Zielona transformacja jest jednym z kluczowych globalnych wyzwań. Rosną potrzeby finansowania ambitnych, zielonych projektów. Bank Pekao śmiało odpowiada na to zapotrzebowanie, dążąc do pozycji lidera zielonej zmiany w Polsce. Cieszymy się, że nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju: finansowanie farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, niskoemisyjnego transportu, czy ekologicznego budownictwa, zostały po raz kolejny dostrzeżone i docenione na arenie międzynarodowej – dodaje Mariusz Bartosewicz, dyrektor Biura Rozwoju Produktów ESG Bankowości Korporacyjnej i Internacjonalizacji Banku Pekao.

Global Finance to magazyn skierowany do menedżerów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji inwestycyjnych i strategicznych. Nagrody są przyznawane przy udziale analityków, dyrektorów korporacji oraz ekspertów technologicznych. Redakcja bierze pod uwagę również komentarze nadesłane przez dostawców usług finansowych, a także niezależne badania.

Bank Pekao w strategii na lata 2021-2024 założył, że zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł. Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – zwiększy się do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao.

ŹRÓDŁOBank Pekao