Bank Pekao S.A. w konsorcjum banków finansujących Polski Światłowód Otwarty

Bank Pekao S.A. uczestniczy w konsorcjum banków, które udzieliło 5,1 mld złotych finansowania na rzecz Polskiego Światłowodu Otwartego sp. z o.o. Bank pełnił funkcję głównego organizatora (MLA) transakcji, jego łączny udział w kredytowaniu wynosi 400 mln zł.

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja i przekształcenie istniejącej sieci internetowej w sieć światłowodową oraz uzupełnienie jej o dalsze inwestycje typu greenfield.  Projekt zakłada rozszerzenie całkowitego zasięgu sieci światłowodowej na ponad 6 milionów gospodarstw domowych w Polsce. Będzie ona dostępna dla wszystkich operatorów telekomunikacyjnych na zasadzie hurtowej, niedyskryminacyjnej i otwartej.

– Cieszy nas fakt, że wraz z innymi bankami możemy przyczynić się do rozwoju sieci światłowodowej w naszym kraju, która  jest fundamentem nowoczesnej gospodarki cyfrowej. Jej rozwój umożliwia firmom osiąganie większej efektywności i konkurencyjności na globalnym rynku, a w sferze społecznej – rozwój społeczeństwa informatycznego – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao S.A.,  nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Finansowanie dłużne w wysokości 5,1 mld zł zostało zapewnione przez grupę siedmiu krajowych i europejskich banków. W ramach syndykacji pierwotnej kwota 1,4 mld zł została ulokowana w trzech  polskich bankach, w tym w Banku Pekao S.A.

Polski Światłowód Otwarty to joint venture pomiędzy Grupą Play – dostawcą usług mobilnych, internetu stacjonarnego i telewizji cyfrowej w Polsce oraz InfraVia, niezależnym europejskim funduszem private equity specjalizującym się w inwestycjach w infrastrukturę oraz technologię.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.