Bank Pekao z kluczową rolą w finansowaniu powiązanym ze zrównoważonym rozwojem Enea S.A.

Bank Pekao S.A., w konsorcjum z czterema innymi bankami, podpisał z Enea SA umowę finansowania powiązanego ze zrównoważonym rozwojem na łączną kwotę 2,5 mld złUdział Banku Pekao w finansowaniu to 600 mln zł. Bank Pekao pełnił rolę Koordynatora organizacji finansowania oraz obecnie pełni rolę Agenta.

Enea będzie mogła przeznaczać środki udostępnione w ramach Kredytu A (1,5 mld zł) na finansowanie i refinansowanie nakładów poniesionych w związku z inwestycjami w sieć dystrybucyjną oraz nabycie, rozwój, rozbudowę, budowę etc. odnawialnych źródeł energii. Środki z Kredytu B (1 mld zł) sfinansują bieżącą działalność oraz kapitał obrotowy Grupy Enea z wyłączeniem: finansowania i refinansowania jakiejkolwiek działalności związanej z wykorzystaniem węgla kamiennego.

Marża udzielonego kredytu uzależniona jest nie tylko od wysokości wskaźnika dług netto/EBITDA, ale również od spełnienia przez kredytobiorcę wskaźników zrównoważonego rozwoju, tj. wskaźnika redukcji emisji CO2 oraz wskaźnika zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwarzania Grupy Enea.

– Nie ukrywamy, że zależy nam by odgrywać jak największą rolę w transformacji polskiej energetyki i zielonej transformacji polskiej gospodarki w stronę odnawialnych źródeł energii, a przy tym takich, które zwiększają bezpieczeństwo energetyczne Polski. To nasz stricte biznesowy cel, ale i odpowiedzialność jako lidera w finansowaniu największych polskich firm. Enea to nasz wieloletni partner i cieszę się, że jesteśmy jednym z głównych banków finansujących tę kluczową w polskim systemie energetycznym grupę, tym razem oferując jej pokaźne „zrównoważone finansowanie” – powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, odpowiedzialny za bankowość korporacyjną.

Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. Strategii ESG założył, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł.

Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – zwiększy się do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.