Bezpłatne przelewy natychmiastowe w Koncie Jakie Chcę. Od 8 sierpnia nowa Taryfa Opłat i Prowizji w BZ WBK.

Bank Zachodni WBK wprowadza nową Taryfę Opłat i Prowizji (TOiP). Ważną zmianą jest zniesienie opłat za przelewy natychmiastowe Express Elixir, Przelewy 24 oraz BlueCash dla posiadaczy Konta Jakie Chcę. Bank zdecydował o rezygnacji z tych opłat, ponieważ klienci wskazali, że istotne są dla nich bezpłatne przelewy natychmiastowe. Także od 8 sierpnia br. Klienci będą mogli m.in. otworzyć kilka kont systematycznych.

Nowa Taryfa Opłat i Prowizji w Banku Zachodnim WBK będzie obowiązywała zarówno dotychczasowych, jak i nowych klientów już od 8 sierpnia.

Zanim zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zmian w Taryfie Opłat i Prowizji, porozmawialiśmy o nich z naszymi klientami. Efektem tych rozmów jest m.in. zniesienie opłat za przelewy natychmiastowe dla klientów korzystających z Konta Jakie Chcę czy bezpłatne wypłaty w bankomatach za granicą dla posiadaczy karty Dopasowanej poniżej 26 roku życia. Dzięki takiemu podejściu realizujemy naszą strategię „Bank Jaki Chcesz”. – mówi Marcin Pawłowski, dyrektor Obszaru Marketingu Detalicznego i Rozwoju Oferty w Banku Zachodnim WBK.

Podstawowe produkty jeszcze atrakcyjniejsze

  • Użytkownicy flagowego produktu, czyli Konta Jakie Chcę, z początkiem sierpnia nie zapłacą za przelewy natychmiastowe Express Elixir, Przelew 24 oraz BlueCash.
  • Dodatkowo bez opłat będą zlecenia stałe, a posiadacze karty Dopasowanej, którzy mają mniej niż 26 lat, nie zapłacą za wypłaty w bankomatach za granicą.
  • Właściciele kart kredytowych Banku Zachodniego WBK będą mogli bez opłat sprawdzić w bankomatach BZ WBK informację o środkach dostępnych na karcie. Dotychczas koszt takiej operacji wynosił 2 zł.
  • Bank ujednolicił opłatę za wypłaty z bankomatów zewnętrznych kartami debetowymi (w kraju i za granicą) – po 8 sierpnia będzie ona wynosić 4% (ujednolicenie opłaty dotyczy tylko tych miejsc w Taryfie, gdzie występowała jakakolwiek opłata za bankomaty krajowe lub zagraniczne). Zmiana stawek nie dotyczy kart walutowych i kart Dopasowanych.
  • Dla oszczędnych, bank przygotował możliwość założenia kliku kont systematycznych (max. 5). Bezpłatnie będzie można korzystać z konta oszczędnościowego VIP.
  • Wydłużona będzie także do godziny 21:00 dostępność wymiany walut w Kantorze BZWBK24 internet i mobile w usługach bankowości elektronicznej BZWBK24.

Ponadto brzmienie zapisów i regulacji bankowych zostało dostosowane do nazw wynikających z tzw. ustawy PAD.

Bank zachęca także klientów do przelewania na konto BZ WBK swojego wynagrodzenia. W promocji „300 zł za wynagrodzenie”, która potrwa do końca września br., można zyskać do 300 zł.

Zgodnie z wymogami prawnymi, Bank Zachodni WBK prześle do klientów korespondencję listowną lub wiadomość w usługach bankowości elektronicznej. W przesyłce pocztowej klienci otrzymają płytę CD z nową TOiP, która jest trwałym, wymaganym przez prawo nośnikiem, i dodatkowo koncert skrzypcowy nagrany z okazji 85. urodzin Krzysztofa Pendereckiego.

Klienci, którzy podpisali porozumienie o dostarczaniu informacji drogą elektroniczną otrzymują regulacje w postaci plików pdf z kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, spełniających wymóg nośnika trwałego. Pliki są przechowywane w specjalnej przestrzeni archiwum, którego podstawę stanowią macierze WORM. Klienci mogą przeglądać regulacje, zapisywać je na swoich dyskach i zarządzać nimi nawet po zamknięciu rachunku bankowego. Bank gwarantuje dostęp do nich w specjalnym serwisie zwanym Elektronicznym Kanałem Kontaktu.

Obowiązująca od 8 sierpnia br. TOiP będzie dostępna na stronie internetowej www.bzwbk.pl.

Organizatorem promocji „300 zł za wynagrodzenie”, która trwa do 30 września 2018 r. jest Bank Zachodni WBK. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz regulamin promocji dostępne są na bzwbk.pl. Stan na 29.05.2018 r.

ŹRÓDŁOBank Zachodni WBK