BGK już 10 lat wspiera przedsiębiorczość poprzez gwarancje

Przez 10 lat dzięki gwarancjom de minimis 245 tys. przedsiębiorców zabezpieczyło swoje kredyty na kwotę 258 mld zł. To pozwoliło im uzyskać dostęp do finansowania, zwiększyć zatrudnienie oraz inwestować w innowacyjne projekty. Wsparcie w postaci gwarancji okazało się szczególnie pomocne po światowym kryzysie gospodarczym, w czasie pandemii COVID-19, a także rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Gwarancje de minimis sprawdzają się nie tylko jako odpowiedź na kryzys, ale również jako produkt rozwojowy. Wyniki badań potwierdzają, że są one istotnym elementem zrównoważonego rozwoju gospodarczego i najbardziej efektywnym sposobem wsparcia przedsiębiorczości. Niemal każdy kto skorzystał z gwarancji de minimis, poleciłby je swoim znajomym przedsiębiorcom.
,,Gwarancje de minimis mobilizują kapitał i pozwalają rozwijać kredyty dla przedsiębiorców. Bez tego nie moglibyśmy myśleć o rozwoju przedsiębiorczości, który towarzyszy nam od powstania państwa polskiego. Wojna i kryzys COVID-19 przyczyniły się do wprowadzenia kolejnych produktów gwarancyjnych. Jesteśmy pierwszym bankiem w naszej części Europy, który wprowadził gwarancje faktoringowe i leasingowe. To oznacza, że jako polski bank rozwoju jesteśmy w stanie wyznaczać trendy dla instytucji rozwojowych” – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.
Beata Daszyńska Muzyczka de minimis.jpg
Funkcjonowanie gwarancji de minimis jest możliwe dzięki ścisłej współpracy BGK z Ministerstwem Finansów oraz sektorem bankowym.
„Gwarancje de minimis, wpisane w system wsparcia przedsiębiorców, są doskonałym przykładem współpracy rządu, BGK, Związku Banków Polskich, banków kredytujących i przedsiębiorców. Co istotne, współpraca ta nie ma charakteru jednorazowego, owocuje kolejnymi rozwiązaniami gwarancyjnymi dla przedsiębiorców, z wykorzystaniem dywersyfikacji źródeł finansowania, przy zachowaniu zasady komplementarności produktów. Mając na uwadze tak wiarygodnych i sprawdzonych partnerów we współpracy, należy oczekiwać zrozumienia wspólnych interesów i jak najlepszych rozwiązań, z korzyścią dla polskiej gospodarki” – mówi Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

Efekty współpracy

W ciągu dekady BGK udzielił gwarancji de minimis na łączną kwotę 167 mld zł. Dzięki gwarancji de minimis, banki zabezpieczyły kredyty o łącznej wartości 258 mld zł. Z tych gwarancji skorzystało ponad 245 tys. przedsiębiorców. Potwierdzeniem skuteczności gwarancji oraz ich dodatkowych, wymiernych korzyści dla całej gospodarki są wyniki badań Departamentu Badań i Analiz BGK – ,,Efekty programu gwarancji de minimis”.

Poprawa kondycji

Dzięki gwarancjom de minimis przedsiębiorcy zachowali lub utworzyli ponad pół miliona miejsc pracy – zwiększyli zatrudnienie 4 razy częściej niż cały sektor MŚP. Co czwarty kredyt dla firm na polskim rynku jest zabezpieczony gwarancjami de minimis. Odbiorcy gwarancji osiągają znacznie lepsze wyniki finansowe niż reprezentatywne firmy z sektora MŚP.

Rosnąca popularność

Gwarancje de minimis stanowią istotne wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw. Popularność tego produktu wzrasta – kwota gwarancji udzielonych w ostatnich 3 latach to niemal 60 proc. ogólnej kwoty gwarancji de minimis udzielonych od 2013 roku. To potwierdza, że gwarancje de minimis sprawdzają się w czasach kryzysu – pandemii COVID-19 czy wojny w Ukrainie.

Innowacyjne inwestycje

Jak wynika z badań BGK, małe i średnie firmy korzystające z gwarancji de minimis są bardziej innowacyjne. W badanej grupie MŚP, niespełna jedna trzecia inwestuje w innowacje, podczas gdy spośród firm korzystających z gwarancji de minimis jest ich aż 46 proc. Firmy, które finansowały swoje inwestycje kredytami zabezpieczonymi przez BGK, zdecydowanie rzadziej niż inne przedsiębiorstwa wstrzymywały swoje inwestycje, spowolniały je lub ograniczały.
Aktualnie BGK udziela gwarancji de minimis na preferencyjnych warunkach. Więcej informacji znajduje się tutaj: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-de-minimis/
ŹRÓDŁOBGK