BGK wyemitował euroobligacje o wartości 750 mln euro, przy rekordowym popycie ponad 2 mld euro

Bank Gospodarstwa Krajowego wyemitował dziesięcioletnie euroobligacje o wartości 750 mln euro na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC-19). Była to kolejna – a pierwsza w tym roku – publiczna emisja euroobligacji BGK ciesząca się dużym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych. Bank planuje w tym roku emisje także na nowych rynkach – amerykańskim i japońskim.

Najnowszą emisję obligacji na rzecz FPC-19 wyceniono na 215 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej „Mid-Swap”. Uzyskano rentowność 5,145%, przy rocznym kuponie 5,125%. Zainteresowanie ze strony inwestorów było rekordowe – zgłosiło się 114 obligatariuszy, a wartość księgi popytu przekroczyła 2,1 miliarda euro.

„Nasza ostatnia emisja obligacji międzynarodowych jest dowodem zaufania zagranicznych inwestorów do Banku Gospodarstwa Krajowego jako emitenta. Jest też potwierdzeniem, że nie mamy problemu z pozyskaniem źródeł finansowania na rynkach zagranicznych. Nasze ambicje sięgają jednak dalej, również poza strefę euro. W grudniu 2022 r. rozszerzyliśmy nasz Program EMTN tak, aby umożliwić bankowi emisje obligacji na innych rynkach. Uważnie przyglądamy się rynkom azjatyckim i rynkowi amerykańskiemu. Jednocześnie jesteśmy otwarci na emisje typu private placement zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym” – mówi Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dla BGK była to pierwsza publiczna emisja euroobligacji w 2023 r.

W 2022 r., pomimo bardzo trudnych warunków rynkowych oraz wielu wyzwań makroekonomicznych, bank był regularnym emitentem także na rynkach zagranicznych. Na rynku europejskim, aż dwukrotnie z sukcesem przeprowadził emisje benchmarkowe.

BGK ma również dostęp do linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielonej Polsce w ramach inicjatywy EIB Ukraine Solidarity Package i może emitować obligacje na rzecz Funduszu Pomocy do kwoty 2 mld euro. Do tej pory z tej puli bank wyemitował obligacje o łącznej wartości 1,2 mld euro.

BGK jest drugim po Skarbie Państwa największym emitentem obligacji na rynku krajowym. Aktualna wartość wyemitowanych obligacji na rynku lokalnym wynosi 152,4 mld PLN, w tym na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 to 142,6 mld PLN. Wartość wszystkich obligacji BGK wyemitowanych na rynku zagranicznym to ok. 6,5 mld EUR, w tym na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2,3 mld EUR oraz 0,4 mld USD.

ŹRÓDŁOBGK