Cyfrowe potwierdzanie tożsamości ułatwia Polakom dostęp do e-usług – publicznych i komercyjnych. Wyniki badania KIR i ZBP.

Jak pokazuje tegoroczne badanie KIR i ZBP*, 42% Polaków chciałoby korzystać ze zdalnej weryfikacji tożsamości podczas załatwiania spraw urzędowych, takich jak składanie deklaracji i wniosków (np. o kartę dużej rodziny). Polacy ostrzegają także korzyści w zastosowaniu e-tożsamości także u komercyjnych usługodawców.

Cyfryzacja procesu zawierania umów czy zdalne potwierdzanie tożsamości, to rozwiązania które konsekwentnie zyskują popularność. Jak pokazuje badanie Fundacji Digital Poland, 90% Polaków deklaruje, że nowe technologie ułatwiają im codzienne życie, a ponad trzy czwarte z chęcią sięga po nowinki technologiczne (78%; wzrost o 12 p.p. w porównaniu do 2021 r.). Konsumenci są coraz bardziej świadomi wartości ułatwień, jakie dają cyfrowe rozwiązania, dlatego oczekują ich wdrożeń przez firmy.

Digitalizacja pozwala przedsiębiorstwom nie tylko zachować konkurencyjność na rynku, ale pomaga także ograniczyć koszty (m.in. koszt zużycia papieru czy archiwizacji dokumentów) i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Z badania Fundacji Digital Poland wynika, że cyfryzacja przynosi realne korzyści także całej gospodarce. Zaawansowanie cyfrowe idzie w parze z lepszymi wynikami we wskaźnikach ekonomicznych i społecznych: gospodarki stawiające na technologię są bardziej ekologiczne, zamożne, innowacyjne i konkurencyjne.

Zdalna weryfikacja tożsamości w usługach komercyjnych i publicznych

Cyfrowa tożsamość, jako usługa powszechnie oferowana przez banki dla swoich klientów, jest podstawą zdalnej identyfikacji danej osoby w usługach komercyjnych i publicznych, w oparciu o dane pochodzące z zaufanego źródła. Umożliwia zdalną realizację wszelkich formalności, które dotychczas wymagały potwierdzenia danych podczas osobistej wizyty w placówce firmy lub urzędu.

Polacy widzą zastosowanie zdalnej weryfikacji tożsamości w wielu obszarach. Coraz większą popularnością cieszy się jej wykorzystanie w kontakcie z administracją publiczną, którą, tak jak w poprzednim roku, wskazała największa liczba badanych (42%). Dla porównania w 2020 i 2021 roku taką potrzebę zaznaczyło odpowiednio 32% i 30% respondentów.

Na drugim miejscu znajdują się dostawcy gazu, prądu, wody czy odbiorcy śmieci (26%).

W jednakowym stopniu badani chcieliby skorzystać ze zdalnego uwierzytelnienia w ramach usług medycznych (przy umawianiu wizyt, sprawdzaniu wyników badań i telemedycynie), jak i w trakcie zakupów internetowych (23%). Równie dużym zainteresowaniem cieszy się jej wykorzystanie u dostawców usług finansowych oraz usług ubezpieczeniowych (22%).Porównując preferencje w tych obszarach do zeszłorocznego badania można zauważyć, że wzrosło zainteresowanie korzystaniem z tożsamości bankowej w obszarze usług medycznych oraz u dostawców usług finansowych (w obu przypadkach wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z 2022 r.).

E-tożsamość kluczem do e-usług

Do czego Polacy chcieliby wykorzystać cyfrową tożsamość? Największy odsetek badanych niezmiennie deklaruje potwierdzanie swoich danych osobowych, np. przy zakupach wymagających weryfikacji tożsamości (42%). Drugą najczęściej wskazywaną odpowiedzią jest autoryzacja dyspozycji i oświadczeń (37%), a następnie zawieranie umów (35%). Dla porównania w ubiegłym roku to możliwość zawarcia umowy była na drugim miejscu (38%), natomiast autoryzacja na trzecim (32%). Na kolejnym miejscu znajduje się logowanie do serwisów (26%), rejestracja w usługach i serwisach (20%), potwierdzanie pełnoletności (19%) oraz odzyskiwanie dostępu do serwisów (18%).

Polacy widzą wiele opcji zastosowania zdalnej weryfikacji tożsamości. Choć drugi rok z rzędu na pierwszym miejscu wskazywane jest jej wykorzystanie dla załatwiania spraw urzędowych, równolegle rośnie też świadomość korzyści z zastosowania w obszarach komercyjnych, takich jak telekomunikacja, ubezpieczenia czy usługi medyczne. Zdalna weryfikacja tożsamości ułatwia nam funkcjonowanie w świecie usług cyfrowych. Sprawdza się w różnych aspektach codziennego życia, pomagając załatwić sprawy urzędowe, rejestrację do usług i portali czy przyspieszając zawieranie umów. Najpowszechniej stosowany sposób zdalnego uwierzytelnienia – mojeID, jest chętnie udostępniany klientom przez innowacyjne firmy z różnych sektorów gospodarki. Z naszej usługi może już korzystać ponad 21 mln użytkowników bankowości elektronicznej – mówi Piotr Wichowski, dyrektor Linii biznesowej usługi identyfikacji w KIR.

mojeID obecne jest na rynku od 2019 roku. Usługa umożliwia zdalną weryfikację tożsamości za pomocą bankowości elektronicznej. Zapewnia dostęp do usług świadczonych przez dostawców komercyjnych z różnych branż, m.in. takich jak ubezpieczenia, telekomunikacja, ochrona zdrowia, usługi finansowe, energetyka, rynek nieruchomości, jak również do usług i serwisów administracji publicznej. Lista uczestników usługi jest dostępna na stronie www.mojeid.pl. W 2021 r. Usługa została wyróżniona Godłem „Teraz Polska” oraz nagrodą Digital Excellence Awards w kategorii Digital Strategic Perspective.

*) Badanie ośrodka Minds & Roses, marzec 2023, N=1000

ŹRÓDŁOKIR