Czy sektor finansowy ma płeć? Kobiety w finansach

Rusza badanie „Kobiety w Finansach” realizowane na zlecenie Inicjatywy Znane Ekspertki pod patronatem Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Banków Polskich. Celem projektu jest pokazanie jak dużo ekspertek odnosi sukcesy w sektorze finansowym. W raporcie podana zostanie liczba kobiet zasiadających na wysokich stanowiskach kierowniczych oraz zostanie stworzona lista 50 najbardziej wpływowych kobiet polskich finansów. Raport zostanie zrealizowany we współpracy z Instytutem Innowacyjna Gospodarka.

Kobiety coraz częściej zajmują wysokie stanowiska w sektorach gospodarki do tej pory postrzeganych za bardzo męskie. Dzięki swoim ambicjom, wysokim kompetencjom i skuteczności działania odnoszą duże sukcesy tam, gdzie do tej pory prym wiedli głównie mężczyźni. Według ostatniego raportu firmy PwC „Kobiety Menedżerami Przyszłości. Wyzwania w skutecznym kształtowaniu liderek” – 74% liderek potwierdza, że liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych rośnie, 83% menedżerek ma apetyt na stanowisko w zarządzie lub radzie nadzorczej, a 40% uważa, że kobiety sprawdzą się w każdej branży.

Raport „Kobiety w finansach” ma na celu obalenie stereotypu, że ekspertami w sektorze finansowym mogą być wyłącznie mężczyźni. Celem projektu jest również zwrócenie uwagi opinii publicznej i mediów na fakt, że pomimo sukcesów, dużej wiedzy, wysokich kompetencji, są one często niedocenianie i pomijane podczas wydarzeń ekonomicznych czy w biznesowych programach telewizyjnych.

W powszechnym przekonaniu, wizerunek eksperta z dziedziny finansów nieodłącznie wiąże się z płcią męską. To wyobrażenie dodatkowo wzmacniane jest w mediach oraz na wielu debatach i konferencjach, gdzie w roli ekspertów czy panelistów występują głównie mężczyźni. Jednak w sektorze finansowym pracuje wiele kobiet, które są wybitnymi ekspertkami i mają ogromną wiedzę w tej dziedzinie. Poprzez raport „Kobiety w finansach” chcemy pokazać w jak dużym stopniu utalentowane i kompetentne kobiety przyczyniają się do rozwoju rynku finansowego –powiedziała Joanna Pruszyńska-Witkowska, pomysłodawczyni inicjatywy „Znane Ekspertki”.

Sam fakt potrzeby powstawania takich inicjatyw i dyskusji na temat reprezentacji kobiet w sferze zarządzania i finansów wskazuje na istnienie problemu dyskryminacji płci. Bardzo dobrze, że zaczynamy zwracać na to uwagę i mierzymy się z tym problemem. Obalanie stereotypów i wykorzystywanie prawdziwych kompetencji niezależnie od płci konieczne jest w każdej dziedzinie. Finanse nie są tu wyjątkiem – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu PIU ds. ubezpieczeń zdrowotnych i ekspert ochrony zdrowia.

Jednym z priorytetów banków w zakresie rozwoju sektora jest jakość kadr wszystkich szczebli. Dotyczy to zarówno osób już zatrudnionych w branży, jak i tych dopiero aspirujących. Niezmiennie, podstawą oceny potencjalnego pracownika pozostaje poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe, a nie jego płeć. W bankowości, aż 75 % zatrudnionych stanowią kobiety. Obecne są na różnych poziomach zatrudnienia, począwszy od obsługi konsumenckiej po stanowiska kierownicze średniego szczebla. Niemniej, odsetek ten zmniejsza się wraz z wysokością stanowisk – powiedziała Barbara Barańska, doradca zarządu z Zespołu ds. Kształcenia Kadr Bankowych i Relacji z Klientami w Związku Banków Polskich.

Publikacja będzie składała się z trzech części – w pierwszej przeanalizowany zostanie udział kobiet wśród wszystkich zatrudnionych w instytucjach finansowych, a także procentowy udział kobiet w radach nadzorczych, zarządach i na stanowiskach kierowniczych. W drugiej, na podstawie indywidualnych wywiadów z przedstawicielami instytucji finansowych, stworzona zostanie lista 50 najbardziej wpływowych i kompetentnych kobiet, odnoszących sukcesy w tym sektorze w Polsce. Trzecia część raportu poświęcona będzie najbardziej wpływowym kobietom w finansach na świecie oraz historiom ich sukcesu.

 Źródło: znaneekspertki.pl