Diners Club Polska: coraz więcej podróży służbowych w firmach z sektora MŚP

41 proc. firm z sektora MŚP wysyła pracowników w delegacje. Zazwyczaj podróże trwają dzień lub dwa – wynika z badania Diners Club Polska. Najczęściej wyjeżdżają przedstawiciele średnich przedsiębiorstw (67 proc.). W porównaniu do 2017 r. wzrosła liczba firm, które wysyłają pracowników w delegację minimum raz w tygodniu oraz zmalał odsetek rzadszych wyjazdów.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP chętnie wysyłają pracowników w delegacje. W tym roku deklarowało je 41 proc. firm – wynika z badania Diners Club Polska „Podróże służbowe polskich MŚP”. Delegacje determinuje głównie wielkość firmy. W ponad dwóch trzecich (67 proc.) średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 pracowników) pracownicy odbywają podróże służbowe. W przypadku małych firm (10-49 pracowników) odsetek ten wynosi 46 proc. Najrzadziej delegacje zdarzają się w mikro przedsiębiorstwach (do 9 pracowników) – 35 proc. W porównaniu do 2017 r. ogólny odsetek służbowych wyjazdów spadł o 8 pkt. proc.

Statystycznie minimum kilka razy w tygodniu

Duże zmiany widać w częstotliwości wyjazdów. Jak wynika z badania Diners Club Polska, w tym roku co trzecia firma (32 proc.) wysyła pracowników w podróż służbową minimum raz w tygodniu. Co czwarta robi to 2-3 razy w miesiącu, natomiast co piąta tylko raz w tym okresie. Odsetek przedsiębiorstw, w których delegacje zdarzają się rzadziej niż raz w miesiącu wynosi 26 proc.

– W porównaniu do zeszłego roku widać wyraźną zmianę w kierunku zwiększania intensywności wyjazdów. Ponad połowa firm z sektora MŚP wysyła pracowników w podróże służbowej kilka razy w miesiącu. Co trzecia robi to nawet kilka razy w tygodniu. Jeszcze w 2017 r. najpopularniejszym wynikiem były delegacje odbywane rzadziej niż raz w miesiącu (41 proc.), których odsetek spadły obecnie aż o 15 pkt. proc. – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

Częstotliwość podróży służbowych również uzależniona jest od skali działalności. Aż 63 proc. średnich firmy wysyła pracowników średnio raz na tydzień lub częściej, natomiast wyjazdy rzadziej niż raz na miesiąc stanowią tylko 13 proc. Z kolei na przeciwnym biegunie są przedsiębiorstwa mikro. Najczęściej (37 proc.) wysyłają pracowników rzadziej niż raz w miesiącu. Delegacje minimum raz w tygodniu zdarzają się w co piątej firmie.

Przede wszystkim na jeden dzień

Jak wynika z badania Diners Club Polska, firmy z sektora MŚP wysyłają pracowników głównie (49 proc.) na jednodniowe delegacje. W przypadku 26 proc. trwają one dwa dni, natomiast w przypadku 25 proc. ankietowanych jeszcze dłużej.

W porównaniu do 2017 r. nadal przodują wyjazdy jednodniowe, jednak jest ich mniej o 8 pkt. proc. niż jeszcze dwa lata temu, natomiast o 4 pkt. proc. zmalały delegacje dwudniowe. Z kolei zdecydowanie urosły wyjazdy kliku dniowe – z 11 proc. w 2017 r. do 25 proc. obecnie.

– Z tegorocznych wyników badań wysuwają się dwa trendy. Z jednej strony firmy, które bardzo rzadko wysyłały pracowników w delegacje robią to jeszcze rzadziej lub w ogóle. Z drugiej strony przedsiębiorstwa, dla których podróże służbowe są ważnym elementem biznesu, wyjeżdżają częściej i delegacje trwają dłużej – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

– Wynikać to może m.in. z tego, że coraz więcej firm oferuje swoje usługi międzynarodowo. Potwierdzają to np. dane NBP o handlu zagranicznym. Współpraca z zagranicznymi partnerami wymaga systematycznego utrzymywania kontaktów, których konsekwencją są częstsze i dłuższe podróże służbowe – podsumowuje.

Jak podróżować sprawniej i wygodniej

Jak pokazują badania Diners Club Polska, podróże służbowe są ważnym aspektem wielu firm z sektora MŚP. Co trzecia wysyła pracowników w delegację średnio raz w tygodniu lub częściej, a co druga podróż trwa dłużej niż dwa dni. Przy takiej częstotliwości warto zadbać o odpowiednie instrumenty, które poprawią jej standard jednocześnie obniżając koszty.

– Na początku warto zacząć od jasnego określenia zasad organizacji takich wyjazdów, limitów budżetu czy form rozliczenia. Skorzystanie np. z kart firmowych znacząco to ułatwia i oszczędza czas. Poprawia przejrzystość wydatków, ponieważ przełożony ma do nich stały dostęp online. Dodatkowo, tego typu instrumenty można połączyć z różnego rodzaju programami lojalnościowymi np. Miles nad More czy ClubMiles. Oferują one także szereg dodatkowych usług, które poprawiają bezpieczeństwo i komfort podróży np. ubezpieczenia turystyczne czy saloniki lotniskowe – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

Nota metodologiczna:

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) w październiku 2019 r. na podstawie wywiadów z 500. właścicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Wykorzystano metodę telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Błąd oszacowania = 4 proc., poziom ufności 0,95.

ŹRÓDŁODiners Club