Dni Zrównoważonego Rozwoju w Banku BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas zorganizował z myślą o swoich pracownikach Dni Zrównoważonego Rozwoju pod hasłem „Jesteśmy CSR”. Podczas akcji Bank promował eko-transport, równowagę między życiem zawodowym i prywatnym oraz zachęcał do prowadzenia zdrowego trybu życia. Inicjatywa została zrealizowana w spółkach należących do Grupy BNP Paribas w Europie.

Bank zachęcał do korzystania z roweru jako ekologicznego środka transportu w drodze do pracy. W ciągu jednego tylko dnia pracownicy przejechali 2145 km na rowerach, co pozwoliło na zmniejszenie emisji CO2 o ponad 385 kg.

W kolejnym dniu pracownicy mieli możliwość wykonania bezpłatnego badania krwi z którego skorzystało ponad 300 osób. Wyniki badań pracowników Banku BGŻ BNP Paribas pokazały, że ich ogólny stan zdrowia jest lepszy niż średnia krajowa.

Celem tego przedsięwzięcia było upowszechnienie i promocja wiedzy nt. zrównoważonego rozwoju. Działanie wpisuje się w strategię CSR Grupy BNP Paribas, która oparta jest na czterech filarach odpowiedzialności: gospodarczej, społecznej, obywatelskiej i środowiskowej.

źródło: BGŻ BNP Paribas