Do 2026 roku Bank Pocztowy chce zredukować emisję własną CO2 o 32%. Trwa wymiana floty na samochody zero i niskoemisyjne.

Bank Pocztowy do 2030 roku chce osiągnąć neutralność klimatyczną w obszarach własnej działalności. Wymiana floty na  samochody zero i niskoemisyjne oraz wzrost wykorzystania energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Centralach Banku oraz niektórych placówkach to kolejne kroki podejmowane przez Bank Pocztowy w celu ochrony środowiska. Prezes Zarządu Banku Pocztowego Jakub Słupiński przyznaje, że wdrażane działania proekologiczne, zgodne z przyjętą w czerwcu ubiegłego roku Strategią Banku, ograniczą emisję dwutlenku węgla i obniżą do 2026 roku ślad węglowy Banku. Ustalony obecnie cel na rok 2026 to około 32% względem roku 2022 traktowanego przez Bank jako referencyjny.

Bank Pocztowy obrał drogę do neutralności klimatycznej. W perspektywie do 2030 roku Bank chce osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresie 1 i 2 emisji gazów cieplarnianych, a wcześniej (tj. do 2026 r.) planuje zredukować ślad węglowy o 32%. Bank dokonał wyliczeń  swojego śladu węglowego za rok 2023 i 2022 r. Na bazie wyliczeń śladu węglowego dla roku 2022 traktowanego jako referencyjny, Bank przyjął działania optymalizacyjne wspierające ograniczenie poziomu emisji w kolejnych latach.

– Obecnie jednym z istotnych celów Banku Pocztowego jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla i obniżenie śladu węglowego wytwarzanego przez nasz Bank. Chcielibyśmy osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresach własnych 1 i 2 do 2030 roku. Głównymi czynnikami wpływającymi na źródła emisji Banku Pocztowego są: energia elektryczna, klimatyzacja oraz flota samochodowa. Kładziemy również duży nacisk na wzrost efektywności energetycznej w placówkach Banku oraz zwiększamy wykorzystywanie energii pochodzącej z OZE.  Do 2026 roku planujemy zmniejszyć emisję własną o około 32% względem roku bazowego 2022. Podjęte działania są zgodne z przyjętą w czerwcu ub. roku Strategią Banku „Bank blisko Ciebie i Twoich potrzeb” – zaznacza Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

W 2023 roku Bank rozpoczął proces wymiany floty samochodowej na pojazdy niskoemisyjne. Docelowo ma korzystać  z samochodów zero i niskoemisyjnych, których liczba na koniec 2024 r. ma wynieść 99.  Bank spodziewa się, że wymiana floty zasilanej benzyną lub olejem napędowym na samochody niskoemisyjne powinna przynieść ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o około 25% w 2025 roku (w porównaniu z rokiem bazowym). Równocześnie, prowadzony jest proces pozyskania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) w wybranych placówkach bankowych. Wykorzystanie zielonej energii zostanie wdrożone w tym roku w Centralach Banku Pocztowego oraz w wybranych placówkach, m. in. w Toruniu, Pile czy Poznaniu. Działanie to ma przynieść oszczędność emisji CO2 o 23% względem roku bazowego 2022.

W drodze do zrównoważonego rozwoju Bank Pocztowy już wcześniej podejmował działania proekologiczne, np. wprowadzając karty debetowe wytworzone ze skrobi kukurydzianej zamiast plastiku czy produkty umożliwiające finansowanie przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii. Przykładem może być wprowadzony do oferty Banku z początkiem 2024 r. Kredyt na OZE dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, które ubiegają się o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii grantem OZE, oferowanym w ramach programu TERMO, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Oprócz korzyści ekologicznych, Bank Pocztowy wierzy, że podejmowane działania przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród Klientów Banku oraz staną się trwałym trendem obserwowanym także w innych sektorach gospodarki.

Szczegółowe informacje o obszarach aktywności Banku Pocztowego w kwestiach ESG będą zaprezentowane na uruchomionej właśnie podstronie internetowej https://www.pocztowy.pl/o-nas/zrownowazony-rozwoj-esg/.

ŹRÓDŁOBank Pocztowy S.A.