Dobre wyniki operacyjne mBanku w 2022 roku, obciążone kosztami prawnymi i publicznymi

Grupa mBanku miała w 2022 roku 703 mln zł straty netto. Drugi z rzędu ujemny rezultat nie wynikał w żadnym stopniu ze słabości podstawowego biznesu, lecz był spowodowany przez interwencje rządowe oraz decyzję o zaksięgowaniu wysokich kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w kwocie przekraczającej 3,1 mld zł. Bez tych obciążeń, zysk brutto z bieżącej działalności wyniósłby ponad 4,9 mld zł i byłby najlepszy w historii mBanku.

Przychody mBanku ogółem osiągnęły rekordowe 7,8 mld zł, czyli o 28% więcej niż w 2021 roku. Największy wkład miał wynik odsetkowy, który zwiększył się w ujęciu rocznym o 43% do poziomu 5,9 mld zł. Głównym czynnikiem, kształtującym tę dynamikę, była niespotykana wcześniej skala wzrostu stóp procentowych. Towarzyszyła temu mocna poprawa marży, która po wyłączeniu wpływu „wakacji kredytowych” w kwocie ponad 1,3 mld zł, wyniosła w całym roku 3,7%.

Bank kontynuował też dynamiczny wzrost wyniku prowizyjnego. Większa aktywność klientów i obroty transakcyjne pozwoliły na jego zwiększenie we wciąż dwucyfrowym tempie, o 14% r/r, do 2,1 mld zł.

Koszty zostały znacząco podniesione przez wpłaty na system ochrony (IPS) w wysokości 428 mln zł i Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w kwocie 171 mln zł. Wyłączając składki obowiązkowe, wydatki ogółem przyrosły o 11% w stosunku do 2021 roku. Zachowanie dyscypliny budżetowej przełożyło się na doskonałą efektywność, której dowodem jest znormalizowany wskaźnik koszty/dochody na poziomie 34,3%. Jest to wartość, znajdująca się poza zasięgiem większości lokalnych konkurentów.

Pomimo nowych zagrożeń w postaci wybuchu wojny i kryzysu energetycznego koszty ryzyka Grupy mBanku obniżyły się do 68 punktów bazowych, odzwierciedlając dużą odporność finansowanych firm i klientów indywidulanych na niekorzystne trendy w otoczeniu.

Kredyty brutto, po wyłączeniu efektu kursowego, przyrosły w 2021 roku o 1% do 123 mld zł. Źródłem spowolnienia był m.in. efekt księgowych korekt portfela z tytułu „wakacji kredytowych” i odpisów na kredyty we franku szwajcarskim.

Z kolei depozyty zgromadzone w mBanku zwiększyły się w skali roku o 11% do 174 mld zł. Wraz ze stopniowym uatrakcyjnianiem stawek oprocentowania, rosło znaczenie lokat względem rachunków bieżących.

Wiele uwagi bank poświęcił w ubiegłym roku zarządzaniu kapitałem. Wśród działań podjętych dla wzmocnienia wskaźników kapitałowych, z sukcesem przeprowadził dwie transakcje sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytowym o wartości w sumie około 12,6 mld zł. W rezultacie, na koniec 2022 roku skonsolidowany współczynnik Tier I wynosił 13,9%, a TCR był równy 16,4%. Nadwyżka ponad minimalne wymogi regulacyjne, wyznaczone przez KNF, przekraczała 3,4 pkt. proc. i 3,6 pkt. proc., odpowiednio.

Bank kontynuował też program oferowania ugód osobom zadłużonym we frankach szwajcarskich. Klienci doceniają ofertę. Podpisali z mBankiem już ponad 3200 ugód. Każdy klient, który nie otrzymał jeszcze oferty, może o nią zawnioskować samodzielnie na stronie mbank.pl/ugody lub czekać na propozycję ze strony banku. Oferta podlega negocjacjom.

ŹRÓDŁOmBank