Działaj z sercem, wspieraj głową – nowy sposób na darowizny w programie Mastercard Bezcenne® Chwile

Mastercard udostępnił nowe narzędzie Bezcenne Chwile Pomagam. Dzięki niemu użytkownicy programu Mastercard Bezcenne Chwile będą mogli w bardzo prosty i bezpieczny sposób regularnie wspierać wybrane przez siebie organizacje charytatywne poprzez mikrodarowizny połączone z codziennymi płatnościami kartą Mastercard.

Korzystając z nowej funkcji użytkownik programu wybiera organizacje, które chce regularnie wspierać finansowo, a następnie ustala kwotę mikrodarowizny. Jej minimalna wartość to 20 groszy doliczane do każdej transakcji kartą Mastercard, zarejestrowaną w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Jednocześnie posiadacz karty może określić miesięczny limit darowizn, dzięki czemu pomaga, zachowując pełną kontrolę nad swoimi finansami. Darowizny będą przekazywane do wybranej organizacji co miesiąc. Nowa funkcja jest dostępna dla wszystkich uczestników programu, bez względu na wydawcę karty.

„W corocznie przeprowadzanym przez CBOS badaniu „Aktywności i doświadczenia Polaków” w 2022[1] roku widać wyraźny wzrost dobroczynności w polskim społeczeństwie. Z raportu wynika, że aż 71% badanych przekazało pieniądze na cele dobroczynne w ciągu roku, z czego ponad połowa (53%) zrobiła to więcej niż raz. Te liczby pokazują, że jako naród jesteśmy coraz bardziej empatyczni i otwarci na udzielanie pomocy. Obserwując te trendy, postanowiliśmy ułatwić Polakom pomaganie, wprowadzając narzędzie Bezcenne Chwile Pomagam do naszego programu” – mówi Marcin Klimkowicz, dyrektor ds. rozwiązań lojalnościowych w Europie Centralnej, Mastercard Europe.

Aktualnie, użytkownicy programu mogą wybierać spośród 14 organizacji dobroczynnych z czterech kategorii – zdrowie, pomoc humanitarna, ochrona środowiska i ochrona zwierząt. Darowizny w programie można przekazać m.in. na takie organizacje jak Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie!, Fundacja WOŚP, Polska Akcja Humanitarna czy Szlachetna Paczka. Liczba organizacji będzie się powiększać, a lista tych, które już teraz można wesprzeć w ramach programu, dostępna jest na stronie www.bezcennechwile.mastercard.pl/pomagam.

„Dzięki programowi Bezcenne Chwile użytkownicy kart Mastercard mogą przy każdej, codziennej transakcji zbierać punkty wymienialne na nagrody, uzyskując wartość dla siebie. Z kolei narzędzie, które właśnie uruchamiamy, uzupełnia możliwości użytkowników programu i daje im szansę czynić dobro „przy okazji” płatności, które i tak wykonują. Przy rozwijaniu narzędzia staraliśmy się zaadresować jeden z największych problemów organizacji charytatywnych, czyli dużą sezonowość i nieregularność wpłat od darczyńców. Dzięki takiej formie regularnego miko-wsparcia, każda z organizacji może skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli pomaganiu innym”  – podsumowuje Marcin Klimkowicz.

[1] Badanie zrealizowano w dniach od 9 do 22 stycznia 2023 roku na próbie liczącej 1028 osób.

ŹRÓDŁOMasterCard