Eksperci 23. Banking Forum & 19. Insurance Forum o stabilność sektora finansowego w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym

21-22 kwietnia 2022 r., w The Westin Warsaw Hotel oraz online, odbył się 23. Banking Forum & 19. Insurance Forum. Podczas wydarzenia ponad pół tysiąca uczestników wysłuchało merytorycznych wystąpień oraz debat z udziałem liderów sektora, których motywem przewodnim były aktualne trendy i wyzwania sektora finansowego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Teresa Czerwińska, Wiceprezes Zarządu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która komentowała aktualne uwarunkowania rozwoju sektora finansowego: “Dzisiaj spotykamy się w niezwykle trudnych okolicznościach, w bardzo trudnym dla Europy i Polski momencie (…). Europejski Bank Inwestycyjny jako ramię finansowe Unii Europejskiej jest od samego początku zaangażowany w pomoc Ukrainie; otóż zaledwie tydzień po inwazji, już na początku marca, Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego uchwaliła pierwszy pakiet pomocowy dla przedsiębiorców ukraińskich w wysokości 668 mln euro, który wspomógł Ukrainę w zaspokojeniu i współfinansowaniu podstawowych potrzeb. (…) Inwazja ta ma również istotny wymiar ekonomiczny, która stawia wyzwania dla podmiotów administracji publicznej, ale również przedsiębiorców i dla sektora finansowego. Bardzo się cieszę, że dzisiaj w ramach Forum będziemy dyskutować o tych wyzwaniach, ponieważ te wyzwania ekonomiczne, te wyzwania dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego, są o tyle trudne, że wcześniej nie mieliśmy z nimi do czynienia. To są często bardzo specyficzne warunki, w których musimy sobie poradzić.”

Debata inauguracyjna oparta została o najważniejsze aspekty dla rozwoju polskiej gospodarki. Eksperci dyskutowali m.in. o wpływie rosyjskiego ataku na Ukrainę na Świat, Europę i Polskę, rozwoju gospodarczym Polski w obliczu wysokiej inflacji oraz stabilności sektora finansowego w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.

W ramach kolejnych bloków tematycznych poruszono zagadnienia dotyczące transformacji w kierunku ESG+ – nowych strategii i nowych pól aktywności, cyfrowej rewolucji w sektorze finansowym oraz wyzwaniami związanymi ze starzejącym się społeczeństwem.

Drugi dzień kongresu rozpoczęto od dyskusji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Prelegenci omówili m.in. kwestię bezpieczeństwa danych, wykorzystania nowoczesnych technologii do edukacji i zapewnienia bezpieczeństwa klientów, ryzyk cyfrowe, metod współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi i finansowymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Następnie agenda podzielona została na dwie ścieżki tematyczne. W ramach części bankowej eksperci przeanalizowali wyzwania instytucji finansowych, które wiążą się z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Poruszono także tematy związane z hiperpersonalizacją customer journey i budowaniem wartości dla klienta, zaletami współpracy banków i insurtech’ów w celu sprzedaży ubezpieczeń dla klientów banków oraz polityką kredytową i pożyczkową w obliczu presji inflacyjnej. Nie zabrakło komentarza w zakresie kanałów cyfrowych i poszukiwania usług dodatkowych w bankowości.

Ścieżkę ubezpieczeniową zainicjowała dyskusja o makroekonomicznych wyzwaniach ubezpieczycieli wynikających z szybko zmieniającej się rzeczywistości. Eksperci przeanalizowali wyniki i sytuację konkurencyjną na rynku, rozważyli scenariusze rozwoju branży ubezpieczeniowej w Polsce oraz wskazali trendy w rozwoju rentowności biznesu ubezpieczeniowego. Ważnym wątkiem stawały się nowe horyzonty na rynku likwidacji szkód i możliwości optymalizacji ich kosztów. Skomentowano również najważniejsze trendy na rynku pracy. Przedstawiono potencjał AI w ubezpieczeniach – mechanizmy transformacji cyfrowej opartej na sztucznej inteligencji oraz rolę AI w kształtownaiu podejścia klientocentrycznego. Nie zabrakło dyskusji na temat nowych produktów rynku ubezpieczeń zdrowotnych i na życie.

W roli prelegentów 23. Banking Forum & 19. Insurance Forum wystąpili m.in.:

 • Aleksandra Agatowska, Prezes Zarządu, PZU Życie
 • Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
 • Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu, Bank Millennium
 • Teresa Czerwińska, Wiceprezes Zarządu, Europejski Bank Inwestycyjny
 • Iwona Duda, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski
 • Przemek Gdański, Prezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska SA
 • Wojciech Hann, Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska
 • Roger Hodgkiss, Prezes Zarządu, Generali
 • Zbigniew Jagiełło, Współprzewodniczący Rady Programowej Banking Forum
 • Jolanta Karny, Prezes Zarządu, Aviva
 • Andrzej Kopyrski, Współprzewodniczący Rady Programowej Banking Forum / Dyrektor Zarządzający Pionem
 • Radosław Kwiecień, Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Michał Mrożek, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski
 • Marcin Nedwidek, Prezes Zarządu, UNIQA
 • Artur Olech, Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum
 • Grzegorz Olszewski, Wiceprezes Zarządu, kierujący pracami zarządu, Alior Bank
 • Wojciech Sass, Prezes Zarządu, Aion Bank
 • Leszek Skiba, Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
 • Leszek Skop, Prezes Zarządu, PKO Ubezpieczenia
 • Jacek Smolarek, Prezes Zarządu, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
 • Józef Wancer, Honorowy Przewodniczący Rady Nadzorczej, BNP Paribas Bank Polska SA

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.

ŹRÓDŁOMMC Polska