Fitch Ratings podnosi perspektywę ratingową Alior Banku

Agencja Fitch Ratings Ltd. poinformowała Alior Bank o podniesieniu perspektywy ratingowej na „Pozytywną” ze „Stabilnej”, jednocześnie utrzymując dotychczasowe oceny ratingowe instytucji na niezmienionym poziomie. Ratingi potwierdzają dobry profil finansowania i płynność banku.

Fitch Ratings Ltd. to jedna z największych agencji ratingowych na świecie. Jej zadaniem jest ocena zdolności podmiotów, w tym rządów, korporacji czy banków, do spłacania swoich zobowiązań finansowych.

Alior Bank został oceniony pod względem zdolności do spłaty swoich długoterminowych zobowiązań finansowych, uzyskując rating ‘BB’ z perspektywą pozytywną. Jednocześnie jego krótkoterminowa zdolność do obsługi zobowiązań otrzymała ocenę ‘B’. W skali krajowej, długoterminowy rating wynosi ‘BBB+(pol)’ z pozytywną perspektywą, natomiast krótkoterminowy rating krajowy to ‘F1(pol)’. Dodatkowo, Viability Rating (VR) dla firmy to ‘bb’, co odzwierciedla ocenę ogólnej stabilności finansowej instytucji. Rating wsparcia rządowego to ‘ns’.

Według opinii Fitch Ratings podniesienie perspektywy na „Pozytywną” jest rezultatem systematycznej poprawy profilu finansowego Alior Banku. Agencja prognozuje, że skutki tej zmiany, takie jak zaostrzona polityka kredytowa, większe skupienie na zabezpieczonych kredytach i umiarkowany wzrost portfela kredytowego, będą korzystnie wpływać na profil ryzyka i obniżać poziom odpisów z tytułu utraty wartości pożyczek w dłuższej perspektywie. Ocena uwzględnia również wzmocnione bufory kapitałowe oraz stabilny profil finansowania i płynności banku.

Podwyższanie ratingu potwierdza konsekwentny wysiłek zespołu Alior Banku włożony w jego rozwój i budowanie stabilnej instytucji finansowej.

ŹRÓDŁOAlior Bank