Fundacja ING Dzieciom wspiera dzieci ze świetlicy środowiskowej

Fundacja ING Dzieciom wsparła projekt „Energia jest w nas” realizowany przez świetlicę środowiskową Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich. Głównym założeniem projektu jest pokazanie dzieciom aktywnych form spędzania wolnego czasu jako alternatywy do pułapki wykluczenia społecznego.

W ramach projektu „Energia jest w nas” zaplanowano 10 spotkań, podczas których uczestnicy mogą skorzystać z różnych form aktywności fizycznej w oparciu o infrastrukturę rekreacyjno-sportową miasta Siemianowice Śląskie i okolic. Podczas zajęć dzieci mają okazję poznać różne dyscypliny sportowe oraz spotkać osoby na co dzień zajmujące się sportem, promujące aktywne formy spędzania wolnego czasu i pielęgnujące zachowania pro-zdrowotne. Uwieńczeniem projektu będzie wyjazd do Ośrodka Sportowego PZSN START w Wiśle, w trakcie którego dzieci wykorzystają nabyte umiejętności sportowe i spędzą aktywnie czas na zorganizowanych zajęciach.

Do tej pory uczestnicy projektu (25 dzieci) odwiedzili już kręgielnię, pływalnie (w tym Aqua Park), a także brali udział w zajęciach tanecznych i zawodach sportowych. Na kilku spotkaniach obecni byli również rodzice i opiekunowie – między innymi na warsztatach rozpoczynających projekt oraz w spotkaniu z biegającymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.

W najbliższym czasie zaplanowano wizytę na boisku do hokeja ziemnego oraz na otwartej siłowni. Dodatkowo 1 czerwca br. odbędzie się piknik z okazji Dnia Dziecka. Trwają również przygotowania do 3 dniowej wycieczki do Wisły, będącej zwieńczeniem projektu.

Projekt „Energia jest w nas” skierowany jest do dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedziale wiekowym od 6 do 16 lat, zamieszkałych w Siemianowicach Śląskich.

Środki na realizację projektu pozyskali pracownicy ING Banku Śląskiego, którzy uczestniczyli w biegu masowym „Biegnij Warszawo”, w 2014 roku. Za 210 uczestników biegu, którzy łącznie przebiegli 2100 kilometrów, bank przekazał Fundacji ING Dzieciom kwotę 21.000 zł. Fundacja ING Dzieciom wybrała do realizacji projekt „Energia jest w nas” promujący ideę aktywności fizycznej.

źródło: ING Bank Śląski