II etap ujednolicenia systemów bankowości internetowej i mobilnej w Banku BNP Paribas dla Klientów biznesowych (mikroprzedsiębiorców i rolników)

12 kwietnia 2024 r. rozpocznie się II etap migracji Klientów biznesowych (mikroprzedsiębiorców i rolników) z systemu bankowości internetowej Banku BNP Paribas GOonline Biznes do bankowości internetowej GOonline. Zmianie ulegnie także mobilna wersja bankowości – GOmobile Biznes zostanie zastąpiona aplikacją GOmobile. Bank z osobami objętymi migracją skontaktuje się przez bankowość elektroniczną.

Kwietniowa migracja kolejnych Klientów do GOonline to kontynuacja działań banku zmierzających do poprawy wydajności przy jednoczesnym zwiększaniu wygody korzystania z usług. I etap przechodzenia Klientów biznesowych do nowego systemu miał miejsce w czerwcu 2023 r. Rozłożenie zmian w czasie zapewnia płynność transferu oraz pozwala użytkownikom na odpowiednie przygotowanie się do zmian.

Od 15 kwietnia 2024 r. kolejni Klienci biznesowi będą mogli się logować do systemu GOonline – tego samego, z jakiego korzystają Klienci indywidualni. Numery rachunków pozostają niezmienione. Jeżeli dana osoba posiada w banku konto indywidualne i rachunek firmowy, będzie mogła korzystać z obu logując się tylko raz – wygodna rozwijana lista pozwoli łatwo przełączać się między poszczególnymi profilami.

– Bank BNP Paribas rozwija się stale, to część naszego DNA, ale nie jest to postęp dla samego postępu. Każda zmiana ma poprawić jakość naszych usług, aby Klienci mogli z nich korzystać jeszcze szybciej, jeszcze wygodniej i jeszcze bardziej intuicyjnie – mówi Maciej Wójcik, odpowiedzialny za obszar produktów dla mikroprzedsiębiorców i rolników w Banku BNP Paribas.

Ujednolicenie systemów będzie też dotyczyć aplikacji bankowej dostępnej w telefonie. Teraz do obsługi kont indywidualnych i rachunków firmowych dla Klienta biznesowego wystarczy GOmobile. Dzięki temu możliwe będzie kompleksowe zarządzanie finansami z jednej tylko aplikacji. Aplikacja GOmobile Biznes przestanie działać – dlatego bank prosi o jej odinstalowanie 12 kwietnia. Następnie należy pobrać z App Store lub Google Play aplikację GOmobile i ją aktywować.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska