ING Bank Śląski jednym z organizatorów programu emisji obligacji dla BEST SA

ING Bank Śląski jest jednym z organizatorów nowego programu emisji obligacji dla spółki BEST SA. Łączna wartość dwuletniego programu wynosi 300 mln zł.

– Po okresie zastoju rynkowego jest to jeden z pierwszych nowych programów emisji, skierowanych do inwestorów kwalifikowanych i profesjonalnych na polskim rynku. Stanowi on również wyraźny sygnał dla rynku, że ING jest aktywnym graczem na rynku emisji długu – powiedział Marcin Murawski odpowiedzialny za transakcje DCM w ING Banku Śląskim. Program przygotowany dla BESTA SA uwzględnia Rekomendacje Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych i jest to pierwszy tego typu program, który uwzględnia w swoich zapisach od początku zaprzestanie publikowania stawki WIBOR – dodał Marcin Murawski.

ING Bank w ostatnich tygodniach był współorganizatorem Programu Emisji i dystrybutorem obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rynku amerykańskim nominowanych w dolarach. Z sukcesem uplasowane 1,75 miliarda dolarów na okres 10 lat.

ŹRÓDŁOING Bank Śląski