ING w gronie pierwszych sygnatariuszy Karty Praw Dziecka w Biznesie

ING Bank Śląski oraz Fundacja ING Dzieciom podpisały Kartę Praw Dziecka w Biznesie. Karta została przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami i organizacjami społecznymi.

Zapisy karty bardzo dobrze wpisują się w nasze podejście, politykę HR skierowaną do rodziców czy działania z obszaru edukacji finansowej najmłodszych. Każdego dnia staramy się tworzyć przyjazne miejsce pracy, w którym dbamy o różnorodność i włączanie w odniesieniu do wszystkich osób. Uwzględnienie najmłodszych w łańcuchu naszych wartości jest dla nas naturalne – powiedziała Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief ESG Innovation Officer w ING Banku Śląskim.

Działania na rzecz dzieci są na stałe wpisane w misję Fundacji ING Dzieciom. Najmłodsi są głównymi beneficjentami naszych projektów. Nie mogło nas więc zabraknąć wśród pierwszych sygnatariuszy karty – dodała Joanna Dymna-Oszek, Dyrektor Biura Zarządu ING Banku Śląskiego, Prezes Fundacji ING Dzieciom.

Karta Praw Dziecka w Biznesie jest inicjatywą Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ma inspirować i zachęcać biznes do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony praw dziecka w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstw i uznania podmiotowości dziecka w trzech obszarach:

  • wobec pracowników;
  • wobec klientów i klientek;
  • wobec partnerów i partnerek biznesowych i społecznych.

Uroczyste podpisanie karty połączone z warsztatami miało miejsce 20 września 2023 r. w Warszawie. Więcej tu: Karta Praw Dziecka w Biznesie ma już pierwszych sygnatariuszy – Forum Odpowiedzialnego Biznesu (odpowiedzialnybiznes.pl)

Więcej o działaniach ING Banku Śląskiego: ESG (ing.pl)

Więcej o działaniach Fundacji ING Dzieciom: Fundacja ING Dzieciom

ŹRÓDŁOING Bank Śląski