Inwestycja powiązana z indeksem WIG20 w Banku BPH

Bank BPH rozpoczyna zapisy na strukturyzowane certyfikaty depozytowe ze 100-proc. gwarancją kapitału w dniu zapadalności. Zysk z inwestycji, jaki mogą osiągnąć klienci, uzależniony jest od wyników indeksu WIG20, grupującego największe spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapisy w oddziałach Banku BPH potrwają do 10 czerwca br.

Strukturyzowane certyfikaty depozytowe powiązane z indeksem WIG20 to produkt o 17-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym. Zysk z certyfikatów nie jest ograniczony z góry i będzie zależny od zachowania indeksu WIG20 w okresie inwestycji, czyli do 14 listopada 2017 r.

W dniu emisji zostanie wyznaczony początkowy poziom indeksu, natomiast na dwa dni przed dniem wykupu zostanie przeprowadzony odczyt końcowego poziomu indeksu. Jeśli będzie on wyższy niż poziom początkowy, zostanie naliczone oprocentowanie równe stopie zwrotu z indeksu pomnożonej przez współczynnik partycypacji w wysokości od 20 do 30 proc. (jego wartość zostanie ustalona w dniu emisji, czyli 16 czerwca 2016 r.). Jeśli końcowy poziom indeksu będzie równy lub niższy niż poziom początkowy, wówczas oprocentowanie wyniesie 0 proc.

Inwestycja jest w 100 proc. gwarantowana w dniu zapadalności, co oznacza, że niezależnie od scenariusza jej przebiegu, cały zainwestowany kapitał zostanie wypłacony na koniec okresu inwestycji.

Oprocentowanie nowego produktu inwestycyjnego będzie proporcjonalne do wzrostu indeksu WIG20 w 17-miesięcznym horyzoncie, zatem warunkiem uzyskania satysfakcjonującej stopy zwrotu jest pojawienie się trwałej tendencji wzrostowej w notowaniach indeksu. Produkt kierujemy do inwestorów, którzy oczekują, że taki właśnie scenariusz się zrealizuje – mówi Jacek Ostas, dyrektor zarządzający portfelem produktów strukturyzowanych w Banku BPH.

Podstawowe informacje
Strukturyzowane certyfikaty depozytowe (SCD) powiązane z indeksem WIG20
Forma prawna bankowe papiery wartościowe emitowane przez Bank BPH na podstawie Prawa bankowego
Nominał jednego SCD 1 000 zł
Cena nabycia jednego SCD 1 000 zł
Cena wykupu jednego SCD 1 000 zł
Minimalna kwota inwestycji 3 000 zł
Okres subskrypcji 16 maja – 10 czerwca 2016 r.
(w trakcie subskrypcji środki nie są oprocentowane)
Opłata subskrypcyjna do 1,4%
Dzień emisji 16 czerwca 2016 r.
Dzień wykupu 16 listopada 2017 r.
Gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału 100% w dniu wykupu (zwrotowi nie podlega opłata subskrypcyjna)
Gwarancja kapitału w trakcie trwania inwestycji 95% (minimalna cena na rynku wtórnym)

Inwestowanie w strukturyzowane certyfikaty depozytowe wiąże się z ryzykiem. Z uwagi na charakter inwestycji zysk jest powiązany ze zmiennymi rynków finansowych i dlatego nie jest z góry znany, a także może być niższy od oczekiwanego lub nie wystąpić wcale. Więcej informacji o produkcie oraz związanych z nim ryzykach można znaleźć w ogólnych warunkach emisji na stronie: www.inwestycje.bph.pl oraz pod numerem infolinii: 0 801 406 406 lub 0 58 300 70 69

Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, usługi doradztwa inwestycyjnego i oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

źródło: Bank BPH